ပညာေရး တိုးတက္ဖို႔အတြက္ ေစ်းခ်ဳိတဲ႔ လက္ပ္ေတာ႔ပ္

Category: သတင္း
Published on Tuesday, 28 September 2010 02:54
Written by Administrator

အိႏၵိယ ေက်ာင္းသားမ်ား တီထြင္လိုက္တဲ႔ ကမၻာ႔ ေစ်းအခ်ဳိဆံုး laptop ကြန္ပ်ဴတာမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ပညာေရး က႑တြင္ နည္းပညာ ဖြံ႔ျဖိဳးေစဖို႔ အမ်ားၾကီး အေထာက္အကူျပဳ ေၾကာင္း Intel ေကာ္ပိုေရးရွင္း အိႏၵိယ တာ၀န္ခံက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./images/For%20Post/Sakshat_in_India.jpg" border="0" />

“ပညာေရးမွာ နည္းပညာကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳႏိုင္တာဟာ  ဘက္စံုတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အမ်ားၾကီး အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ကမၻာ႔ေစ်းအခ်ဳိဆံုး လက္ပ္ေတာ႔ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္တာဟာ ျပိဳင္ဆိုင္မွႈအတြက္ အိႏၵိယအေနနဲ႔ မွန္ကန္တဲ႔လမ္းေရာက္ဖို႔ ေျခလွမ္းတစ္ခုပဲ၊ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ သုေတသနနနဲ႔ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ အမ်ားၾကီးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္လိမ္႔မယ္” ဟု ေျပာခဲ႔သည္။

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./images/For%20Post/Sakshat3.jpg" border="0" />

အလ်ား ၉လက္မ၊ အနံ ၇လက္မရွိ touchscreen စနစ္ကို အသံုးျပဳထားျပီး 2 GB RAM memory, Wi-Fi, USB စတဲ႔ အေျခခံအားလံုးပါ၀င္သည္။ ရူးပီးေငြ ၁၅၀၀ (၃၄ ေဒၚလာခန္႔)သာရွိသည္။

လူသားရင္းျမစ္ဖြံျဖိဳးေရး ၀န္ၾကီး Kapil Sibal က “ ၉၀ ျပည့္လြန္ အိုင္တီ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ အဆင္႔ျမင္႔ပညာေရးကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ တက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔ပဲ။ နည္းပညာကြာဟခ်က္ က်ဥ္းသြားေစဖို႔န႔ဲ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ဘုရားသခင္က လက္ပ္ေတာ႔ပ္ အသစ္ လက္ေဆာင္ေပးလုိက္တာ” ဟု ဂုဏ္ယူ ေျပာဆိုသည္။

သတင္း IANS

Powered by Bullraider.com