အ၀လြန္ေသာ ကေလးမ်ား ခြဲျခားဆက္ဆံခံရ

အ၀လြန္ေသာ ကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ခံရသည္သာ မကဘဲ အိမ္တြင္လည္း မိဘမ်ားက ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဆက္ဆံတတ္ၾကေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိထားသည္။

 

မိဘမ်ားမွ အ၀လြန္ကေလးမ်ားကို ေကာလိပ္ေက်ာင္းလခ မေပးလိုၾကသည္သာမက ကား၀ယ္ေပးရန္လည္း ဆႏၵမရွိၾကေၾကာင္းကို ဒန္တြန္အေျခစိုက္ ေျမာက္ပိုင္း တကၠဆက္တကၠသိုလ္၏ သုေတသန ေလ့လာမႈကဆို၏။

“အ၀လြန္သူမ်ားကို လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ခြဲျခားဆက္ဆံတာကို ဘယ္သူကမွ မအံ့ၾသၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မိဘေတြကိုယ္တိုင္ လုပ္တာကေတာ့ အံ့ၾသစရာလို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။” သုေတသီ ေအဒရီယယ္ဘိုးလ္မွ ရိုက္တာသတင္းဌာန (က်န္းမာေရးအစီအစဥ္) သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Journal Obesity - http://link.reuters.com/faq25p တြင္ ဘိုးလ္ႏွင့္ သုေတသီ အမန္ဒါကရာဟာတို႔၏ ေလ့လာမႈက အေမရိကန္ လူၾကီး သံုးပံု ၂ ပံုေက်ာ္မွာ အ၀လြန္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အလြန္အမင္း ၀ေနၾကျခင္းကို ေတြ႔ရွိထားသည္။ ဤလူမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္၊ ေက်ာင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတို႔တြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ခံရသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ ၀င္ေငြအရနည္းျပီး လက္ထပ္လိုသူလည္း ရွားပါးလွသည္။

၀ျခင္း၊ အ၀လြန္ျခင္းမွာ အႏုတ္လကၡဏာသေဘာေဆာင္ေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အက်ဴိးဆက္မ်ားရွိေၾကာင္းကိုလည္း သက္ေသျပထားၾကသည္။ ဥပမာ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းျခင္းႏွင့္ မိမိကုိယ္ကို ယံုၾကည္မႈနည္းျခင္းတို႔မွာ က်ဥ္ဖယ္ခံထားရသည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားျဖစ္၏။

မိဘမ်ားက ကား၀ယ္ေပးသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ အညႊန္းကိန္း (Body  mass index BMI) မွာ ပိုျမင့္ေၾကာင္းဆိုသည္။ သူတို႔၏ ပ်မ္းမွ် BMI မွာ ၂၅ ျဖစ္ျပီး၊ ကားမရွိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ၂၃ ျဖစ္သည္။

BMI အညႊန္းကိန္း ၂၅ ကို ၀ျခင္း၊ အညႊန္းကိန္း ၃၀ ကို အ၀လြန္ျခင္းဟူ၍ သတ္မွတ္ထားသည္။

ေမာကၡႏုိင္ငံတကာသတင္း

Source: Reuters

Powered by Bullraider.com