လီကြမ္ယူ ေမာ္စကို စီမံခန္႔ခြဲမွႈ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင္႔ ေတြ႕ဆံု

စကၤာပူ ၀ါရင္႔၀န္ၾကီး လီကြမ္ယူသည္ ရုရွားႏိုင္ငံသို႔ အလည္သြားေရာက္ခဲ႔ျပီး ေမာ္စကိုျမိဳ႕ Skolkovoစီမံ ခန္႔ခြဲမွႈ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္႔ ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးခဲ႔သည္။ မစၥတာလီ ခရီးစဥ္မွာ ငါးႏွစ္အတြင္း ရုရွားသို႔ ေျခာက္ၾကိမ္ေျမာက္ သြားေရာက္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ျပီး၊ ယခု ရုရွားႏွင္႔ စကၤာပူအၾကား ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရး ျမင္႔မားေနခ်ိန္ ထပ္မံေရာက္ရွိသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

မစၥတာလီမွာ ရုရွား Skolkovo စီမံခန္႔ခြဲမွႈေက်ာင္းကို အျမဲေထာက္ခံအားေပး ကူညီေနသူျဖစ္သည္။ အရင္းရွင္စနစ္ကို ရန္သူလို႔ သေဘာထားတတ္ေသာ ႏိုင္ငံတြင္ ယခုစီမံခန္႔ခြဲမွႈေက်ာင္းမွာ ေနာက္မ်ဳိးဆက္ လုပ္ငန္းရွင္ အသစ္မ်ား ေမြးထုတ္ဖို႔ အဓိက ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္႔ အေမးအေျဖက႑တြင္ လီက ရုရွား စကၤာပူႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး အနာဂတ္ အျမင္မ်ားကို ရွယ္ယာ လုပ္သြားသည္။ သူက ေကာ႔စမိုပိုလီတန္ စကၤာပူ ျမိဳ႔ႏိုင္ငံငယ္ေလးမွာ အာရွ၊ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဥေရာပ၊ ရုရွား စတဲ႔ တစ္ကမၻာလံုးႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ စကၤာပူတြင္ ရုရွားလူမ်ဳိး ၂၀၀၀ ေက်ာ္ အလုပ္လုပ္ေနျပီး အခ်ဳိ႕က ၅ႏွစ္ ၁၀ႏွစ္ ေနၾကမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စကၤာပူမွာ အခြင္႔အလမ္းမ်ားရွိလို႔သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ႔သည္။

Skolkovo ေက်ာင္းမွ MBA ေက်ာင္းသားမ်ားက ယခုလို အေတြ႕အၾကံဳအလြန္မ်ားေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွင္႔ ေတြ႕ဆံုရျခင္းအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ မစၥတာလီမွာ ယူကရိန္းႏွင္႔ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဆက္လက္ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

သတင္း CNA

Powered by Bullraider.com