ဆရာမ်ားအတြက္ အ၀တ္အစား စည္းမ်ဥ္း

မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္း ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ား၏ ၀တ္စားဆင္ယင္ပံု၊ အျပဳအမူႏွင့္ “ဣေျႏၵ” ရွိမရွိႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္မည္ျဖစ္သည္။

 

ဆရာမ်ား၏ ပံုပန္းသ႑ာန္၊ လူမႈ အျပဳအမူတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍  စည္းမ်ဥ္း ၁၅ ခုကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

အမိန္႔စာထဲတြင္ ေက်ာင္းဆရာအ၀တ္အစားမ်ားသည္ တြန္႔ေၾကျခင္း၊ ညစ္ပတ္ျခင္း၊ ကုိယ္က်ပ္ျဖစ္ျခင္း၊ အတြင္းကို ထြင္းေဖာက္ျမင္ရျခင္း၊ မေပၚတေပၚျဖစ္ျခင္းတို႔ မရွိသင့္ဟုဆို၏။ မိတ္ကပ္ထူထူလိမ္းျခင္း၊ လက္၀တ္ရတနာမ်ား၊ ဆံပင္ေဆးဆိုးျခင္း၊ လက္သည္း ေဆးဆိုးျခင္းတို႔အား တားျမစ္ထားသည္။

ေနပံုထုိင္ပံုတို႔ကိုလည္း စည္းကမ္းခ်ထားေသးသည္။ ေက်ာင္းဆရာမ်ားသည္ ဧည့္သည္မ်ား၊ လူၾကီးမ်ားေရွ႕တြင္ ထုိင္ရန္ ေနရာမယူသင့္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ထုိင္ခံုအျပည့္မထုိင္သင့္။ ေနာက္မွီျခင္း၊ ေျခေထာက္ဆန္႔ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သင့္။

မိဘအခ်ဳိ႕က ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေထာက္ခံထားၾကသည္။ မိဘတစ္ဦးမွ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ “ဆရာေတြက ၀တ္ပံု၊ စားပံု သင့္ေတာ္မႈရွိမွျဖစ္မွာပါ။ ေခတ္ကိုသာ လိုက္ေနလို႔ကေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အင္မတန္ညံ့တဲ့ နမူနာေပးသလိုျဖစ္မယ္။”

သို႔ရာတြင္ မိဘအခ်ဳိ႕ကမူ အထက္ပါစည္းကမ္းတို႔ကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ဆရာမ်ား၏ ဘ၀ လြန္စြာ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈရွိေနၾကာင္းဆိုၾကသည္။

ဆရာတစ္ဦက ယခုလိုေျပာခဲ့သည္။ “ပံုမွန္လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘ၀ကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ပစ္ဖို႔ ေျပာေနသလိုပါပဲ။ဘယ္ေတာ့မွ ေျခညွပ္ဖိနပ္မစီးရဘူး၊ အေပၚပိုင္း လက္တိုရွပ္အက်ၤ ီမ၀တ္ရဘူး။ ဟုတ္လား။”

ေမာကၡႏုိင္ငံတကာပညာေရးသတင္း

Source: IANS

Powered by Bullraider.com