ထို္င္းေတာင္ပိုင္း သတ္ျဖတ္မွႈမ်ားအတြက္ လံုျခံဳ ေရးျမွင္႔ေပးဖို႔ ဆရာမ်ားေတာင္းဆို

ထို္င္းႏိုင္ငံ ေတာင္ဖက္အက်ဆံုး ျပည္နယ္သံုးခုမွ စိတ္အားငယ္ေနေသာ ဆရာ ဆရာမမ်ားက ပညာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား အသတ္ျဖတ္ခံေနရမွႈအ ေပၚ လံုျခံဳေရး အျပည့္အ၀ေပးဖို႔ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ ေ၀့ခ်ာဇီ၀ ထံ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ထို္င္းေတာင္ဖက္ ဆရာမ်ားအဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ႔ျပီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင္႔ တိုက္ရိုက္ေတြ႕ဆံုကာ၊ ျပီးခဲ႔ေသာ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ေက်ာင္းဆရာ ႏွစ္ေယာက္ အသတ္ခံရမွႈ အပါအ၀င္ ေတာင္ပိုင္း ပညာေရး ၀န္ထမ္းအားလံုး အသက္အႏၱရယ္ စိုးရိမ္ရမွႈ အေျခအေနရွိေၾကာင္း၊ အကာအကြယ္ေပးဖို႔ လံုး၀လိုအပ္ေနေၾကာင္း တင္ျပခဲ႔သည္။ စစ္တပ္အေနႏွင္႔ ေတာင္ပိုင္း ဆရာဆရာမမ်ားႏွင္႔ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ လံုး၀တာ၀န္ယူေပးရန္ အမိန္႔ေပးထားဖို႔လိုေၾကာင္း တင္ျပခဲ႔သည္။

နရသီ၀တ္၊ ပတ္တနီ ႏွင္႔ ယာလ ျပည္နယ္ သံုးခုမွ ဆရာ ၃၂ ေယာက္သည္ လံုျခံေရး ျပႆနာႏွင္႔အတူ ေသဆံုးသြားေသာ ဆရာႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ မိသားစုႏွင္႔ ကေလးမ်ားကို တာ၀န္ယူေပးဖို႔ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကို ေျပာခဲ႔သည္။ ယခု အသတ္ခံရေသာ ဆရာ ႏွစ္ဦးမွာ အသက္ ၅၃ ႏွစ္ႏွင္႔ ၅၄ ႏွစ္ရွိျပီး၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ မူဆလင္ အၾကမ္းဖက္မ်ား ေတာင္ပိုင္းတြင္ ၾကီးစိုးလာကတည္းက ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမ စုစုေပါင္း ၁၃၇ ဦး အသတ္ခံခဲ႔ရသည္။

၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ေတာင္ပိုင္း ဆရာ ဆရာမမ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံအတြက္ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမွႈမ်ားကို ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္းႏွင္႔ ေတာင္ပိုင္း ပညာေရး၀န္ထမ္းအားလံုးကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားေပးဖို႔အတြက္ သူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ဖို႔ ၾကိဳးစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ႔သည္။

သတင္း Bangkok Post

Powered by Bullraider.com