ဥကၠာပ်ံမ်ားေၾကာင့္ ဒိုင္ႏိုေဆာ သတၱ၀ါၾကီးမ်ား မ်ဳိးတံုးေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရ

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ သန္းေပါင္း ၆၅ သန္းခန္႔က ေျမကမၻာႏွင့္ ထိခုိက္ခဲ့ေသာ ဥကၠာပ်ံၾကီး ၂ ခုေၾကာင့္ ဒိုင္ႏိုေဆာ သတၱ၀ါၾကီးမ်ား မ်ဳိးတံုး ေပ်ာက္ကြယ္ ခဲ့ရသည္ဟုဆိုသည္။

 

ယခင္ယူဆထားသကဲ့သို႔ ဥကၠာပ်ံတစ္ခုတည္း မဟုတ္ပါ။ မက္ဆီကိုပင္လယ္ေကြ႔ရွိ ခ်စ္ဇူလပ္တြင္းက်ယ္ၾကီး ျဖစ္ထြန္းရသည့္  ဥကၠာပ်ံၾကီးထိမွန္မႈေၾကာင့္ ဒိုင္ႏို္ေဆာမ်ား မ်ဳိးတံုးခဲ့ရသည္ဟု ယခင္က ယူဆခဲ့ဖူးသည္။ ယခုအခါတြင္ ယူကရိန္းေဒသတြင္လည္း ဒုတိယ ထိခုိက္မႈကို ေတြ႔ရွိထားျပီျဖစ္သည္။

ဘိုးတိုင္ရွ္တြင္းက်ယ္ၾကီးကို ေတြ႔ရွိမႈမွာ မ်ဳိးတံုးမႈသည္ ၂ ခုေဆာင့္၍ ထိခိုက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္ျပလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္၏။

တြင္းက်ယ္ၾကီးရွိ ရႊ႔ံႏြံ႕ထဲမွ သစ္ပင္ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းမ်ား၏ ၀တ္မႈန္မ်ားႏွင့္ ၀တ္ဆံမ်ားကို သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

ထိခိုက္မႈၾကီးျပီးလွ်င္ျပီးျခင္း ဒရင္ေကာက္ပင္မ်ဳိးႏြယ္မ်ားက ကမၻာပ်က္တြင္ ျမန္ဆန္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာခဲ့သည္။ ဤအပင္မ်ားသည္ ကပ္ဆိုးက်ေရာက္သည့္ေနာက္ ခ်က္ျခင္းပင္ ျပန္လည္ရွင္သန္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ဒရင္ေကာက္ ဖန္းပင္မ်ား၏ ၀တ္မံႈတို႔ကို ေတြ႔ရွိျခင္းမွာ အတိတ္က ထိခိုက္မႈၾကီးမ်ား၏ အၾကြင္းအက်န္မ်ားပင္ျဖစ္၏။ တစ္မီတာအကြာ ဒုတိယ ေျမလႊာတြင္လည္း ၀တ္မံႈမ်ားကို ေတြ႔ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ထိခိုက္မႈရွိေၾကာင္းသံုးသပ္ၾကသည္။

ANI
London, August 28, 2010

Powered by Bullraider.com