ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာ၍ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား လိုအပ္ေန

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္၂၀၀၇-၂၀၀၈ပညာသင္ႏွစ္ မွစ၍ ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းသား ဦးေရမွာ မ်ားျပားလာၿပီး ၎တို႔၏ပညာသင္ စရိတ္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ား လိုအပ္လာေၾကာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး သင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားမွ စံုစမ္း သိရွိရပါသည္။


"ေက်ာင္းမွာတစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာင္းသားဦးေရက တိုးလာတယ္။ တိုးလာတဲ့ပမာဏကို လိုက္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္ေတြလည္း မ်ားလာတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕စား၀တ္ေနေရး နဲ႔ပညာသင္စရိတ္ကို ရပ္ကြက္ထဲက အလွဴခံတယ္။ ၿပီးေတာ့ လာလွဴတဲ့သူရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုေနာက္ ပိုင္းမွာ အလွဴရွင္ေတြ နည္းသြားတယ္။ ရပ္ကြက္ထဲ အလွဴခံေတာ့လည္း ရတာ နည္းသြားတယ္။ လူေတြက ကိုယ့္စား၀တ္ေနေရးေတာင္ အႏိုင္ႏိုင္ဆိုေတာ့ ဒီလုိ ကေလးငယ္ ေတြအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ကမ်ားလာ တယ္"ဟု သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းမွ ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားပါသည္။ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း၌ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ပညာေရးႏွစ္ အတြင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး သင္ပညာေရး ေက်ာင္း ၁၆၂ ေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းသား ၃၄၆၈၅ ဦး၊ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ၁၆၅ ေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းသား ၃၆၂၁၅ ဦး၊ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ၁၇၀ ေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းသား ၃၉၆၇၅ ဦးရွိေၾကာင္းစာရင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။

Source : Weekly Eleven

Powered by Bullraider.com