ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ ပညာသင္ယူၿပီးသည့္ ျမန္မာ ေက်ာင္းသားမ်ား အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ား အလုပ္ရရွိရန္ ပိုမိုႀကိဳးပမ္း လာရ

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ပညာသင္ယူၿပီးသည့္ ျမန္မာေက်ာင္း သားမ်ား အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသား မ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ဆက္လက္ေန ထိုင္ရန္ ပိုမိုႀကိဳးပမ္းလာရသည္ဟု သတင္း ရရွိပါသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ား ပညာသင္အျဖစ္ ေရာက္ရွိမႈသည္ ယခုေနာက္ပုိင္း ႏွစ္မ်ား၌ တြင္က်ယ္လာၿပီး ယင္းမွာ အဆိုပါႏုိင္ငံ၏ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္မႈစသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ႏုိင္ ေၾကာင္းႏွင့္ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းသား အမ်ားစုသည္ပညာသင္ကာလ ၿပီးဆုံးပါက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ပင္ အလုပ္ခြင္၀င္ ေရာက္ၾကေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။


ယခုေနာက္ပိုင္း ဂ်ပန္စီးပြားေရး အက်ဘက္သို႔ ဦးတည္လာသည့္ ေနာက္တြင္ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ားပင္ အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္ ခက္ခဲမႈမ်ား ရွိလာၿပီး ျမန္မာအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခား ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္ရမႈမ်ား၊ အရည္အခ်င္းကို ပုိမိုျမႇင့္တင္ ရမႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္ဟုသိရွိရသည္။ ေက်ာင္းစရိတ္အတြက္ အေထာက္အကူရႏုိင္ရန္ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနၾကၿပီး အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္မ်ားသို႔လည္း ဂ်ပန္ လူမ်ဳိးမ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ လာၿပီးေနာက္တြင္ အလုပ္ရရွိရန္ပိုမို ႀကိဳးပမ္းလာရသည္ဟု သိရွိရသည္။


"ဂ်ပန္လူမ်ဳိးေတြေတာင္ အလုပ္ရဖို႔ ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲေနတဲ့အတြက္ တကၠသိုလ္ၿပီးသြားတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအဖို႔ ေတာ္ေတာ္ႀကိဳးစားရပါလိမ့္မယ္"ဟု Kanazawa University of Art တြင္ ပညာသင္ယူေနသူ မစုလိႈင္ စိုးက ေျပာၾကားသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ ပညာသင္ယူေနၾကေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္အိုင္တီ ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ားတြင္ သင္ယူမႈပိုမိုမ်ားျပားၿပီး ပညာသင္ၿပီးပါကႏုိင္ငံသို႔ျပန္လာသူဦးေရသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္အလုပ္ လုပ္သူထက္နည္းေၾကာင္း သိရသည္။

Source : Weekly eleven

Powered by Bullraider.com