ဘုရားသခင္သည္ စၾကာ၀ဠာကို ဖန္ဆင္းခဲ့သူမဟုတ္ေၾကာင္း ကမၻာေက်ာ္ သိပၸံပညာရွင္ ေျပာၾကား

ဘုရား​သ​ခင္​သည္​ ​စ​ၾကာ​ဝ​ဠာ​ ​တစ္​ခု​လံုး​အား​ ​ဖန္​ဆင္း​ခဲ့​သူ​ ​မ​ဟုတ္​ေၾကာင္း စ​တီ​ဖင္​ေဟာ့​ကင္း​က​ ​အ​ခိုင္​အ​မာ​ ​ေျပာ​ၾကား​လိုက္​သည္​။​ ​ဘာ​သာ​ေရး​ ​အ​ယူ​အ​ဆ​မ်ား​ကို​ ​ဆန္႔က်င္​သည့္​ ​အ​ဆို​အား​ ​ၿဗိ​တိန္​၏​ ​အ​ေက်ာ္​ၾကား​ဆံုး​ ​သိ​ပၸံ​ပ​ညာ​ရွင္​ႀကီး​က၎​၏​ ​ေရာင္း​အား​အ​ေကာင္း​ဆံုး​ ​စာ​ရင္း​ဝင္​The​ Grand​ Design ​စာ​အုပ္​တြင္​ ​ေရး​သား​ေဖာ္​ျပ​ခဲ့​သည္​။

 

ေဟာ့ကင္း​က​ ​ေခတ္​သစ္​ရူ​ပ​ေဗ​ဒ​တြင္​ ​ဖန္​ဆင္း​ရွင္​ဆို​ေသာ​ ​ေဝါ​ဟာ​ရ​အ​တြက္​ ​ေန​ရာ​ မ​ရွိ​ဟု​ ​ေဝ​ဖန္​သံုး​သပ္​ထား​သည္​။​ မိ​မိ​တို႔ ​အ​သက္​ရွင္​ ​ရပ္​တည္​ေန​ျခင္း​၊​ ​စ​ၾကာ​ဝ​ဠာ​ႀကီး​ ​တည္​ရွိ​ေန​ျခင္း​သည္​ ​အ​လို​အ​ေလ်ာက္​ ​ေပၚ​ေပါက္​လာ​သည္​ဆို​ေသာ​ ကိ​စၥ​သာ​ ​မွန္​ကန္​ေသာ​ ​အ​ေၾကာင္း​ရင္း​ျဖစ္​ေၾကာင္း​ ​ေဟာ့​ကင္းက​ ​ေျပာ​ၾကား​ထား​သည္​။​ ​ယင္း​စာ​အုပ္​ကို​ ​အ​ေမ​ရိ​ကန္​ ​ရူ​ပ​ေဗ​ဒ​ ​ပ​ညာ​ရွင္​ ​လီ​ယို​နက္​မို​လို​ဒီ​နို​က​ ပူး​ေပါင္း​ကူ​ညီ​ ​ေရး​သား​ခဲ့​သည္​။​

အ​သက္​ ​၆၈​ ​ႏွစ္​ရွိ​ ​ေဟာ့​ကင္း​သည္​ ​ဘု​ရား​သ​ခင္​အ​ေပၚ​ ​ယံု​ၾကည္​ျခင္း​ ​ရွိ​မ​ရွိ​ဆို​ေသာ​ ​အ​ခ်က္​အား​ ​အ​ၿမဲ​တမ္း​ ​ေရွာင္​လႊဲ​ေျဖ​ဆို​ေလ့​ ​ရွိ​ေသာ္​လည္း​ ​ယ​ခု​ေဖာ္​ျပ​ခ်က္​က​ ​ဘာ​သာ​ေရး​အ​ရ​ ​တိုက္​ခိုက္​မႈ​တစ္​ခု​ဟု​ ယူ​ဆ​ဖြယ္​ရာ​ ​ျဖစ္​လာ​သည္​။

၎​က​ ​၁၉၉၂​ ​ခု​ႏွစ္​က​ ​ထုတ္​ေဝ​ခဲ့​သည့္​ ​စာ​အုပ္​တြင္​ ​ေဖာ္​ျပ​ထား​ေသာ​ ​ေန​တစ္​ခု​ကို​ ​ၿဂိဳလ္​မ်ား​က​ ​လွည့္​ပတ္​မႈ​ ​သီ​အို​ရီ​ကို​ ​ကိုး​ကား​ၿပီး​ ​အ​ေၾကာင္းတိုက္​ဆိုင္​သ​ျဖင့္​ ​မိ​မိ​တို႔သည္​ ​ေန​အ​ဖြဲ႔အ​စည္း​ရွိ​ ​က​မၻာ​ၿဂိဳလ္​တြင္​ ရွင္​သန္​ေန​ျခင္း​ျဖစ္​ေၾကာင္း​ ​ေထာက္​ျပ​ထား​သည္​။​ ​ခ​ရစ္​ယာန္​ ​သိ​ပၸံ​ပ​ညာ​ရွင္​မ်ား​က​ ​ပ​ေရာ္​ဖက္​ဆာ​ ​ေဟာ့​ကင္း​သည္​ ​
ဘု​ရား​သ​ခင္​အ​ေပၚ​ ​အ​ျမင္​တြင္​ ​လြဲ​ေခ်ာ္​မႈ​မ်ား​ ​ရွိ​ေန​ေၾကာင္း​ ​ေဝ​ဖန္​ခဲ့​ၾက​သည္​။​ Society​ for​ Ordained​ Science ​မွ​ ခရစ္ယာန္​ပ​ညာ​ရွင္​ ​ဂက္​ဘာ​ဘား​က​
ဘု​ရား​သ​ခင္​၏​ ​ဖန္​တီး​မႈ​ႏွင့္​ ​သိ​ပၸံ​ပ​ညာ​၏​ ​ဖန္​တီး​မႈဥ​ပ​ေဒ​တြင္​ ​ကြာ​ဟ​ခ်က္​ ​ရွိ​သည္​ဟု​ ​မိ​မိ​မ​ယံု​ၾကည္​ေၾကာင္း​၊​ ​သိ​ပၸံပ​ညာ​၏​ ဥ​ပ​ေဒ​သ​သည္​ ​ဘု​ရား​သ​ခင္​၏​ ​ဖန္​ဆင္း​မႈ​ ဥ​ပ​ေဒ​ႏွင့္​ ​ထပ္​တူ​က်​ေၾကာင္း​ ​တုန္႔​ျပန္​ခဲ့​သည္​။

ယခင္အခ်ိန္မ်ားကမူ စၾကာ၀ဠာၾကီးကို ဖန္တီးရာတြင္ ဘုရားသခင္၏ အခန္းက႑ကို ေဟာ့ကင္းက လက္ခံခဲ့ပံုရသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ကမၻာေက်ာ္၊ အေရာင္းရဆံုးစာအုပ္ျဖစ္သည့္ A brief history of time “အခ်ိန္၏ သမိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္” တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ “ျပီးျပည့္စံုတဲ့ သီအိုရီတစ္ခုခုကို သာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွာေဖြေတြ႔ရွိမယ္ဆိုရင္တာ့ လူသားရဲ႕ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္တံုတရားအတြက္ အျမင့္မားဆံုး ေအာင္ပြဲျဖစ္မွာပါ။ အဲဒီအခါမွာေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးသားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိခြင့္ရၾကလိမ့္မယ္။”

နိုင္ငံတ​ကာ​ ​သိ​ပၸံ​ႏွင့္​ ​ဘာ​သာ​ေရး​ ​အ​ဖြဲ႔မွ​ ​ပ​ေရာ္​ဖက္​ဆာ​ ​ေဂ်ာ့​အီး​လစ္​က​မူ​ သု​ေတ​သီ​ ​တစ္ဦး​အ​တြက္​ ​အ​ခက္​ခဲ​ဆံုး​ ​အ​ေျခ​အ​ေန​မွာ​ ​ပ​ညာ​ရပ္​ပိုင္း​ႏွင့္​ ​ဘာ​သာ​ေရး​တို႔ၾကား​ အ​ထိ​အပါး​မ​ရွိ​ဘဲ​ ​မိ​မိ​၏​ ​ေတြ႕​ရွိ​ခ်က္​ကို​ ​တင္​ျပ​ရန္​ျဖစ္​ေၾကာင္း​၊​ ​မိ​မိ​အ​ေန​ႏွင့္​ ​ဘာ​သာ​ေရး​ဖက္​မွ​ ​ရပ္​တည္​ပါ​က​ သိ​ပၸံ​ပ​ညာ​ရပ္​၏​ ​အ​ခ်ဳိ႕ေသာ​ ​အ​ခ်က္​အ​လက္​မ်ား​ကို​ ​မ်က္​ကြက္​ျပဳ​လက္​လႊတ္​ရန္​သာ​ရွိ​ေၾကာင္း​ ​ေျပာ​ဆို​သြား​သည္​။

သိပၸံပညာရွင္ အိုင္းဆက္နယူတန္ ထုိင္ခဲ့သည့္ ေနရာျဖစ္သည့္ ကင္းဘရစ္တကၠသိုလ္တြင္ သခၤ်ာပါေမာကၡအျဖစ္ Lucasian Professor of Mathematics ရာထူးကို ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ တာ၀န္ယူခဲ့ျပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က အနားယူခဲ့သည့္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ အထင္ရွားဆံုး သိပၸံပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ေမာကၡႏုိင္ငံတကာပညာေရးသတင္း

Source: Guardian UK

Powered by Bullraider.com