ဘန္ေကာက္ ေက်ာင္းသားအခ်င္းအခ်င္း အၾကမ္းဖက္မွႈ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အေရးယူ

စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔ က်င္းပမည့္ ၀န္ၾကီး အစည္းအေ၀းတြင္ ဘန္ေကာက္ ျပိဳင္ဖက္ ေက်ာင္းအခ်င္း ခ်င္းၾကား ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ ေက်ာင္းသား မ်ားရဲ႕ အၾကမ္း ဖက္မွႈ ျပႆနာကို အစီရင္ခံစာတင္ရန္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္ က ထိုင္းပညာေရး၀န္ၾကီး ခ်င္နာေ၀ါင္ ဘြန္ယာကိတ္ ကို ညႊန္ၾကားထားသည္။

မၾကာမွီရက္ပိုင္းအတြင္း နည္းပညာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးမွ ၾကံဳရာက်ပန္း ေသနတ္ပစ္ခတ္သြားသျဖင္႔ ေသဆံုးသြားေသာ အသက္ ၉ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသားေလး ‘ခ်ာတုပြန္ ဖိုးလ္ဖခ’ ၏ စ်ာပနကို ၅ရက္ေန႔တြင္ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ေတာ္၀န္မွ ဦးေဆာင္ျပီး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ၇ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကသည္။

ေသဆံုးသြားေသာ ခ်ာတုပြန္ သည္ မင္းဘူရီ ခရိုင္ Wat Bamphen Nuea အမွတ္ ၃ ေက်ာင္းမွ ျဖစ္ျပီး ဗုဒၶဟူးေန႔ မနက္တြင္ ကြယ္လြန္သြားသည္။ ေက်ာင္းဘတ္စ္ကား စီးေနစဥ္ အျခားျပိဳင္ဖက္ နည္းပညာေက်ာင္း ဘတ္စ္ကားေပၚမွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ၾကံဳရာက်ပန္းပစ္ခတ္၍ ထိမွန္ခံခဲ႔ရေသာ ေက်ာင္းသားငယ္ျဖစ္သည္။ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ခန္႔စီရွိ ေက်ာင္းသား သံုးဦးကိုလည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင္႔ ေဆးရံုတင္ထားရသည္။

ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ေတာ္၀န္က အသုဘ အခမ္းအနား က်င္းပမည့္ Wat Bamphen Nuea ေက်ာင္းျခံ၀င္းကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျပီး ကုသိုလ္ယူၾကဖို႔ ညီညြတ္ၾကဖို႔ သင္ခန္းစာယူၾကဖို႔ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဦးေဆာင္ေပးခဲ႔သည္။ ယခု ကေလးငယ္၏ ေသဆံုးမွႈက ျပိဳင္ဖက္ ေက်ာင္းအခ်င္းခ်င္းၾကား အသက္ေသဆံုးေလာက္ေအာင္ ျခိမ္းေျခာက္မွႈမ်ားရွိေနသည္ကို ဆရာမ်ား မိဘမ်ား ပညာေရးအရာရွိမ်ား အာရံုစိုက္ၾကဖို႔ ေဖာ္ျပေၾကာင္း ျမိဳ႕ေတာ္၀န္က ေျပာဆိုသြားသည္။

၀န္ၾကီးမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ အထက္တန္းေက်ာင္း ၄၀မွ ေက်ာင္းအုပ္မ်ား ေက်ာင္းသား အၾကမ္းဖက္မွႈ ျပႆနာကို ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင္႔အတူ ေဆြးေႏြးမည္ဟု သိရသည္။

သတင္း Bangkok Post

Powered by Bullraider.com