ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ား အလုပ္အကိုင္ အကာအကြယ္ေပးေရး အိုဘားမား လက္မွတ္ထိုး

ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမ အလုပ္အကိုင္ ၃၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ အပါအ၀င္ ပညာေရးႏွင္႔ က်န္းမာေရး ေစာင္႔ေရွာက္ မွႈမ်ားအတြက္ ၂၆ ဘီလီယံ ေဒၚလာ သံုးစြဲဖို႔ သမၼတ အိုဘားမားမွ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ အခမ္းအနားပြဲ တစ္ခုကို ဩဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ႔သည္။

သမၼတအုိဘားမား လတ္မွတ္ထုိးေပးေနပုံ (ဓါတ္ပုံ - VOA English)

ေငြေၾကးသံုးစြဲမွႈ ဘတ္ဂ်က္ခြဲတမ္းအရ ပညာေရးအတြက္ ၁၀ ဘီလီယံ ေဒၚလာႏွင္႔ ဆင္းရဲသားမ်ား က်န္းမာေရး ေစာင္႔ေရွာက္မွႈ အတြက္ ၁၆ ဘီလီယံ ေဒၚလာ ျဖစ္သည္။ သမၼတ အိုဘားမားက အေမရိကန္ အားလံုးအတြက္ ပညာေရးဟာ အေရးၾကီးဆံုး ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ကမၻာ႔ အလ်င္အျမန္တိုးတက္လာေနတဲ႔ စီးပြားေရး ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ဆက္လက္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ဖို႔ ပညာေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွႈမ်ားႏွင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ၾကဖို႔ လုိအပ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ထား ေျပာဆိုသြားသည္။
သမၼတက ဆက္ျပီး “ပညာေရး ေအာင္ျမင္မွႈနဲ႔ စီးပြားေရး ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာဟာ ကေန႔လို သတင္းနည္းပညာ ေခတ္မွာ အမ်ားၾကီး ဆက္စပ္ေနတယ္။ က်ေနာ္႔ အစိုးရ ပန္းတိုင္ကေတာ႔ လာမယ္႔ ၂၀၂၀ ႏွစ္အတြင္း ေကာလိပ္ဘြဲ႔ရ အေရအတြက္ ၄၀ ရာခိုင္ႏွႈန္းကေန ၆၀ ရာခိုင္ႏွႈန္းအထိ ျမင္႔တက္လာဖို႔ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ႔သည္။
သတင္း VOA

Powered by Bullraider.com