မူဆလင္ ဘာသာေရး၀တ္စံု ဆင္ယင္မႈကို ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကန္႔သတ္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ တရားရံုးခ်ဳပ္မွ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ပညာေရးနယ္ပယ္မ်ားအတြင္း ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို  မူစလင္ေခါင္းေဆာင္းမ်ား၊ မ်က္ႏွာ ဖံုးမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး၀တ္ရံုမ်ား ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ ကို အတင္းအက်ပ္ မျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားလိုက္သည္။

 

ဘဂၤါလီဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀သည့္ ကလာကန္သ သတင္းစာတြင္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ အစိုးရေက်ာင္းအုပ္က ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္း၀တ္စံုမ်ား အတင္းအက်ပ္ ၀တ္ဆင္ေစျခင္း သတင္း ပါရွိျပီးေနာက္ပိုင္း တရားရံုးခ်ဳပ္မွ ဤကဲ့သို႔ ညႊန္ၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“တရားရံုးခ်ဳပ္က ဘာသာေရး၀တ္စံုဆိုတာ ပုဂၢလေရြးခ်ယ္မႈနဲ႔သာ သက္ဆိုင္တာျဖစ္တယ္။ ၀န္ထမ္းေတြ၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကို အတင္းအက်ပ္ ၀တ္ဆင္ေစတာမ်ဳိး မျပဳလုပ္သင့္ဘူးလို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ပါတယ္။” တရားသူၾကီးျဖစ္သူ မာဘတ္ရွာဖိက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ေနာက္ျပီးေတာ့လည္း အခ်ဳိ႕ေသာေက်ာင္းေတြမွာ ငါးႏွစ္သားအရြယ္ေလးေတြကိုလည္း ေခါင္းေဆာင္းေတြနဲ႔ ဦးထုပ္ေတြ မ၀တ္မေနရ လုပ္တာသတိျပဳမိပါတယ္။ အခု ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပီးတဲ့ေနာက္ေတာ့ ဘယ္ေက်ာင္းမွ ကေလးေတြအေပၚ အတင္းအက်ပ္လုပ္ခြင့္မရွိေတာ့ဘူး။” သူက ဆက္ေျပာခဲ့သည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ဧျပီလတြင္ တရားရံုးခ်ဳပ္မွ အမ်ဳိးသမီး၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မ်က္ႏွာဖံုးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္း၀တ္စံုတို႔ကို မ၀တ္မေနရ ၀တ္ခိုင္းျခင္းမ်ဳိးမျပဳလုပ္ရန္ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၀န္ထမ္းေတြ႔ဆံုပြဲတစ္ခုတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီးတစ္ဦးအား အစိုးရအရာရွိတစ္ဦးမွ ဆံပင္ကို ဖံုးအုပ္ထားျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ေစာ္ကာေမာ္ကားေျပာဆိုခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ကို တုိင္ၾကားျခင္းမွ ဤညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

မ်ားမၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းမ်ားအတြင္း လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေစာ္ကားမႈမ်ား တိုးပြားလာေၾကာင္းသိရသည္။ ျမိဳ႕ေတာ္ရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေစာ္ကားမႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ အရပ္၀တ္ရဲမ်ား ထားရွိသည္။

ေမာကၡႏိုင္ငံတကာပညာေရးသတင္း

(Source: Hindustan Times)

Powered by Bullraider.com