ထိုင္း လူငယ္လူရြယ္၂ သန္းခန္႔ အေျခခံပညာေရးႏွင္႔ လြဲေခ်ာ္ေန

ထိုင္းတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ကေလးႏွင္႔ လူငယ္ ၂သန္းမွာ လူမွႈေရး စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရး အက်ဳိးဆက္မ်ားၾကာင္႔ အေျခခံေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာျပီးေျမာက္ေအာင္ မသင္ ၾကားႏိုင္ဘဲ ေက်ာင္းထြက္ခဲ႔ရသည္။

ဓာတ္ပုံ (Bangkok Post)

အသက္ ၃ႏွစ္ႏွင္႔ ၁၇ႏွစ္ၾကားရွိ လူငယ္ ၂သန္းခန္႔၊ ေက်ာင္းေနအရြယ္ လူဦးေရ၏ ၁၁ရာခိုင္ႏွႈန္းမွာ ပညာေရးစနစ္ထဲမွ အျပင္ေရာက္ေအာင္ တြန္းပို႔ခံေနရေၾကာင္း ထိုင္းပညာေရးေကာင္စီ ယခင္ မူ၀ါဒ အၾကံေပး Juajan Jongsathiyouu က ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ ယခုလို ဆိုးရြား၀မ္းနည္းဖြယ္ အေျခအေနကို ေလ႔လာေဖာ္ထုတ္သူမွာ ရန္ဂ္စစ္ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဴပ္ Witthayakorn Chiangkoon ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုသည္။

ပညာေရးျပင္ပ ေရာက္ရွိေနသည့္ ကေလးမ်ား အေရးကို အေရးေပၚ ေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းထဲတြင္ ထိပ္ဆံုးရွိသည့္ ကေလးမ်ားမွာလည္း ခ်မ္းသာပညာတတ္ လူ႔မလိုင္မိသားစုမ်ားမွ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္႔ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟခ်က္မွာ တိုင္းျပည္အတြက္ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုး အေျခအေနတြင္ ရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

ေက်ာင္းပညာေရးစနစ္ အျပင္ဖက္ ေရာက္ရွိေနေသာ ကေလးမ်ားကိုၾကည့္လ်င္ ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရးမေျပလည္ေသာ မိဘမ်ားအက်ဳိးဆက္ခံစားရျခင္း၊ က်န္းမာေရးမေကာင္းျခင္းႏွင္႔ ေက်ာင္းစာ ရလဒ္မေကာင္းျခင္း စသည့္ အခ်က္တို႔ေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။

ပညာမဲ႔ေသာ ပညာနိမ္႔က်ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအနာဂတ္ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားအင္အားစု လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ျပႆနာ ၾကီးၾကီးမားမား ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ဟု ဆိုသည္။

လက္ရွိထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ မူလတန္းပညာေအာက္နိမ္႔သည့္ အလုပ္သမားအေရအတြက္မွာ ၂၁.၆သန္းရွိေနျပီး၊ တိုင္းျပည္ အရြယ္ေရာက္လုပ္သားအင္အားစု စုစုေပါင္း၏ ၆၀ ရာခို္င္ႏွႈန္း ျဖစ္ေနသည္။ ေရရွည္တြင္ အရည္အေသြးမွီ ထုတ္ကုန္မ်ားျဖင္႔ မျပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္ဘဲ၊ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းကို က်ဆင္းေစမည္။ ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ ကေလးမ်ားမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ ရာဇ၀တ္မွႈမ်ားဆီ ဦးတည္ေနမည္ဟု အၾကံေပးအရာရွိေဟာင္းက သံုးသပ္ျပခဲ႔သည္။

သတင္း Bangkok Post

Powered by Bullraider.com