အေမရိကန္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရဲ႕ ေျမာက္ကိုရီး ယားမစ္ရွင္

ေျမာက္ကိုရီးယား စစ္မဲ႔ဇုန္တြင္ ကေလးမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေရးသစ္ေတာ (children's peace forest) ထူေထာင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင္႔ၾကိဳးစားေနသည့္ အေမရိကန္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေက်ာင္းသားေလးက သူ႔ပေရာဂ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေဒသတြင္း ရန္လိုမွႈမ်ား အရင္အဆံုးသတ္ရမည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယားမွအျပန္ တရုတ္ျပည္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာျပခဲ႔သည္။

မစၥီစပီျပည္နယ္မွ  အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ Jonathan Lee က ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ေတာင္ကိုရီးယား၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတို႔ႏွင္႔ ရန္ျဖစ္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး စစ္မဲ႔ဇုန္တြင္ သူ႔ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသစ္ေတာစိုက္ဖို႔ ခက္ခဲႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

“ကေလးမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေရးသစ္ေတာ မလုပ္ခင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင္႔ အေမရိကန္ အၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဴပ္ အရင္ဆံုး ခ်ဴပ္ဆိုထားရမယ္၊ က်ေနာ္ ခရီးစဥ္မွာ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသးတဲ႔အတြက္ အနည္းငယ္ စိတ္ပ်က္စရာေတြေတာ႔ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဆက္ၾကိဳးစားပါဦးမယ္။ ဒီခရီးစဥ္က သစ္ပင္ မ်ဳိးေစ႔စိုက္သလိုပါပဲ” လို႔ေျပာသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား အရာရွိမ်ားရဲ႕ စိတ္၀င္စားမွႈျပမွႈေၾကာင္႔ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ခ်င္ေသးေၾကာင္း၊ ေျမာက္ကိုရီးယား အရာရွိေပါင္းစံုနဲ႔ သူေတြ႕ခြင္႔ ရေပမယ္႔ သမၼတ ကင္ဂ်ဳံံးအီႏွင္႔ ေတြ႕ခြင္႔မရလို႔ စိတ္မေကာင္းေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။

ဂ်ဳိနသန္က ေျမာက္ကိုရီးယားေက်ာင္းမ်ားတြင္ သူ၀င္ေရာက္ ေလ႔လာခဲ႔ေၾကာင္း၊ ေျမာက္ကိုရီယား ေတာင္ကိုရီးယား အေမရိကန္တို႔မွ ကေလးမ်ား အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုႏိုင္မည့္ ေနရာ ဖန္တီးေပးဖို႔ သူစဥ္းစားေၾကာင္း၊ အေကာင္းဆံုးကေတာ႔ ကေလးမ်ားအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသစ္ေတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ဂ်ဳိနသန္က သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ျပႆနာမ်ားကို စိိတ္၀င္စားေၾကာင္းႏွင္႔ သူ႕ကေလးမ်ားသစ္ေတာအတြက္ ခ်ိတ္ထားမည့္ ေဆာင္ပုဒ္က ပဋိပကၡအထက္မွာ၊ နယ္နမိတ္တို႔အထက္မွာ၊ အယူအဆတို႔အထက္မွာ (above conflict, above borders, above ideology) ဟုဆိုသည္။

“ဒါက တစ္ကမၻာလံုးရွိ ကေလးေတြနဲ႔ လူသားေတြကို ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ေပးဖို႔၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ကယ္တင္ဖို႔၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြ ရီဆိုက္ကယ္လ္ လုပ္ၾကဖို႔၊ အသံုးျပဳေနတဲ႔ ဖန္မီးသီးေတြ ကြန္ျပဴတာေတြ ခဏမွိတ္ထားၾကဖို႔ေပါ႔” ဟု ေက်ာင္းသားေလး ဂ်ဳိနသန္က သူ႔ ပန္းျခံသစ္ေတာရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေျပာျပသည္။

သတင္း CNN

Powered by Bullraider.com