ရွန္ဟိုင္းတကၠသိုလ္၏ ကမၻာ့တကၠသိုလ္ ၁၀၀ စာရင္း ဥေရာပ ေခၽြးျပန္

တုပေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔အတူ အကယ္ဒမစ္ လြတ္လပ္ခြင္႔ နည္းပါးေသးေသာ တရုတ္မွ Shanghai Jiao Tong University သည္ အေကာင္းဆံုး ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ားစာရင္းတြင္ ထိပ္ဆံုး၀င္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပမွႈအတြက္  ဥေရာပ ပညာေရး၀န္ၾကီးမ်ားကို ေခြ်းထြက္ေနရေၾကာင္း AFP သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရွန္ဟုိင္းတကၠသိုလ္မုခ္ဦး ျမင္ကြင္း

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ရွန္ဟိုင္း တကၠသိုလ္မွ ‘ကမၻာ႔တကၠသိုလ္မ်ား အကယ္ဒမစ္ အဆင္႔အတန္း’ (Academic Ranking of World Universities) ကို သူတို႔ဘာသာ ထုတ္ေ၀ေနျပီး သူတို႔ တကၠသိုလ္ကို ထိပ္ဆံုး စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေနသည္။

ျပီးခဲ႔တဲ႔လတြင္ ျပင္သစ္ ပညာေရး၀န္ၾကီးက ရွန္ဟိုင္း Jiaotong တကၠသိုလ္သို႔ သြားေရာက္ျပီး အဆင္႔အတန္း သတ္မွတ္မွႈႏွင္႔ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးခဲ႔သည္။ မၾကာခင္က ေနာ္ေ၀ ပညာေရး၀န္ၾကီး၊ ဒိန္းမတ္ ပညာေရး ၀န္ၾကီးတို႔လည္း ကိုယ္တိုင္ တကၠသိုလ္၀င္းထဲ သြားေရာက္ျပီး တကၠသိုလ္အဆင္႔အတန္း သတ္မွတ္မွႈကို အရမ္းစြတ္မလုပ္ဖို႔ တရုတ္တကၠသိုလ္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင္႔ ညွိႏွႈိင္းခဲ႔ရသည္ဟု ဆိုသည္။ ဥေရာပ တကၠသိုလ္ မ်ားမွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ တစ္ဒါဇင္ခန္႔လည္း ဥဒဟို သြားေရာက္ ညွိႏွႈိင္းေနရသည္။

တကၠသို္လ္တစ္ခု၏ အဆင္႔အတန္း တိုင္းတာသတ္မွတ္ရာတြင္ ႏိုဘယ္ဆုရ ပညာရွင္ အေရအတြက္ ဘယ္မွ် ရွိမရွိ၊ သိပၸံႏွင္႔ သုေတသန ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ပညာရွင္တို႔၏ ႏွစ္စဥ္ပါ၀င္ေရးသားခ်က္။ သုေတသနရလာဒ္ စတာေတြႏွင္႔ တိုင္းတာရေၾကာင္း ဥေရာပ ပညာရွင္မ်ားက ေျဖာင္းဖ်ေျပာဆိုၾကသည္။ ျပီးခဲ႔ေသာ ခုႏွစ္ႏွစ္အတြက္ Britain’s Times Higher Education ဆာေဗးအရ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္က ထိပ္ဆံုးတြင္ရွိေနခဲ႔ျပီး၊ စတန္းဖို႔းဒ္ တကၠသိုလ္က ဒုတိယ လိုက္ခဲ႔သည္။ ကာလီဖိုနီးယား၊ ဘကေလ တကၠသိုလ္မွာ နံပါတ္သံုးတြင္ ရွိသည္။ အဂၤလန္မွ Cambridge တကၠသိုလ္မွာ နံပါတ္ ၄ ေနရာတြင္ရွိျပီး၊ Oxford တကၠသိုလ္က နံပါတ္ ၁၀ တြင္ရွိသည္။

ျပင္သစ္၊ အီတလီ၊ စပိန္၊ ဩစေၾတးလ် တကၠသိုလ္မ်ားမွာ အသီးသီး ထိပ္ဆံုး တကၠသိုလ္ ၁၀၀ အဆင္႔တြင္ ပါ၀င္ခဲ႔ၾကေသာလည္း တရုတ္တကၠသိုလ္မ်ားကို ပ,လပ္ထားၾကသည္။

သတင္း AFP

Powered by Bullraider.com