ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္ေက်ာင္းအုပ္က ၎၏ စာေရးမအား နားရြက္ဆြဲ ပါး႐ိုက္ခဲ့

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမႀကီးသည္ ၎၏ စာေရးမတစ္ဦးအား နားရြက္ဆြဲ ပါး႐ိုက္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၾသဂုတ္ ၉ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒါက္တာေဒၚခင္သီတာက ထိုစာေရးမအား အတန္းဝင္ ရမည့္ဆရာတစ္ဦးကုို အေခၚလႊတ္ရာ ခ်က္ခ်င္းသြားမေခၚသျဖင့္ ယခုလို ဒဏ္ေပးလိုက္္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမစ္ၾကီးနားတကၠသိုလ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္။ ဓါတ္ပုံ - ကခ်င္သတင္းဌာန

“နားဆြဲၿပီး ပါး႐ိုက္ေပးလိုက္တယ္၊ နားနည္းနည္း၊ နားကပ္ပန္ထားလို႔ျဖစ္မယ္ ေသြးထြက္လို႔ ေဆးရံုသြားလိုက္ရတယ္” လို႔ တကၠသိုလ္စာေရးတစ္ဦးေျပာသည္။
ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး၏ နာက်င္ေအာင္ျပဳက်င့္မႈအေပၚ ထိုစာေရးမသည္ မေက်နပ္တာကလြဲျပီး ရံုးတိုင္ၾကားျခင္းမရိွခဲ့ပါ။ “လူႀကီးေျပာရင္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္တတ္ပါ” ဟု စိတ္ဆိုးဆိုးျဖင့္ ဆရာမႀကီးက ရိုက္ခံရသူအား ေျပာေၾကာင္း စာေရးမမွ ဆက္ေျပာသည္။
ၾသဂုတ္ ၁၂ရက္ေန႔ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (မပခ) တိုင္းမႈဳး ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးဝင္း လာေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး မည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ တနလၤာေန႔မစတင္ကာ အတန္းတိုင္း ဆရာ/မလစ္လပ္မႈမရွိ၀င္ေပးရန္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ညႊန္ၾကားထားရာ အတန္းခ်ိန္ပ်က္ကြက္ေနသည့္ ဆရာတစ္ဦးကို စာေရးမအား ေခၚခိုင္းခ်ိန္ ယခုကိစၥ ျဖစ္ခဲ့သည္။
ယခုလို ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီး၏ ရိုင္းစိုင္းသည့္အျပဳအမူေပၚ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္စာေရးမ်ားသာမက ပတ္၀န္းက်င္ေဒသခံမ်ားပါ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကသည္။
“ဆရာမႀကီးက သိပ္စြာတယ္၊ ဇီဇာေၾကာင္တယ္၊ အဲလုိေတာ့ မလုပ္သင့္ဘူးထင္တယ္၊ ျပႆနာကျဖစ္ေနၾက၊ သတင္းက အျပင္ကိုမထြက္ဘူး” ဟု ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက မေက်မနပ္ေျပာသည္။
ယခုကိစၥမတိုင္ခင္ကလည္း ဗိုက္ခြဲျပီးကေလးေမြးခါစ အျခားစာေရးမတစ္ေယာက္ကို ဆရာမၾကီးက ကို္ယ္ခ်င္းမစာဘဲ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းအေပၚထပ္သို႔ စာအုပ္မ်ား သယ္ခိုင္းခဲ့ရာ ဗိုက္ခြဲထားသည့္ဒဏ္ရာ နာက်င္ခဲ့ရသျဖင့္ ထိုစာေရးမ ေဆးရံုျပန္တက္လိုက္ရသည္။
အသက္(၄၀)ေက်ာ္ရွိ ေဒါက္တာေဒၚခင္တီတာသည္ ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္သို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ မွ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ပါသည္။ ဆရာမၾကီးသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ရုကၡေဗဒ Ph.D ရရွိသူျဖစ္သည္။
ယခုလို စာေရးမ ႏွစ္ဦးကဲ့သို႔ အျခားတကၠသိုလ္၀န္ထမ္းမ်ားပါ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီး၏ စိတ္ပုိင္း ရုပ္ပိုင္း နာက်င္ေစသည္အထိ အေစာကား ခံခဲ့ရေသာ္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားကိုေၾကာက္ရြံ႕မႈေၾကာင့္ ယခုခ်ိန္ထိ တစ္စံုတစ္ရာ တိုင္ၾကားျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Source : ကခ်င္သတင္းဌာန

Powered by Bullraider.com