အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ႏွင္ထုတ္ခံရသူမ်ားျပား လာေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို သက္ညွာ မွႈေပး

အေမရိကန္ကို အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားတြင္ ရာဇ၀တ္ မွႈမ်ားျဖင္႔ အစြတ္စြဲခံရျပီး ႏွင္ထုတ္ခံရသူ အေရအတြက္ မ်ားျပားလာေသာ္လည္း တရားမ၀င္ ေနထိုင္သူ ေက်ာင္းသား မ်ားကိုေတာ႔ အိုဘားမား အစိုးရက သက္ညွာ ခြင္႔ျပဳေၾကာင္း The New York Times သတင္းစာက ဆိုသည္။ ထိုေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကေလးဘ၀ကတည္းက ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားလက္မွတ္ တစံုတရာမရွိဘဲ အေမရိကကို ေရာက္လာသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ျဖစ္သည္။

တရားမ၀င္အေျခခ် ေက်ာင္းသားမ်ားကို တရားရံုးမ်ားမွ တမွႈွျပီးတမွႈ စစ္ေဆးေနျပီး သက္ဆိုင္ရာဌာေနႏိုင္ငံ ျပန္ပို႔ေရးကို ယာယီရပ္ဆိုင္းငံထားျခင္း (သို႔) ပယ္ဖ်က္ပစ္ျခင္း ျပဳလုပ္မည္ဟု ေရွ႕ေနမ်ားကို ေျပာသည္။ ယခုလက္ရွိ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးဌာန စာရင္းေကာက္ခံခ်က္အရ တရားမ၀င္ ေက်ာင္းသား ၇၀၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနျပီး အထက္တန္းဆင္႔ ေအာင္လက္မွတ္ဘြဲ႔ ရရွိသူမ်ားကို ေသခ်ာေပါက္ ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင္႔ ျပဳသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

Source : The New York Times

Powered by Bullraider.com