ထိုင္းလႊတ္ေတာ္မွ ေရးဆြဲေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းပညာေရး အနာဂါတ္ မူၾကမ္း

တာခ္ခရိုင္ အမွတ္(၂) ျမိဳ႔နယ္ ပညာေရးမွႈးရံုးႏွင္႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းသား ကေလးငယ္မ်ားအား ကူညီေပး ေနေသာ NGO မ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္း၍၊  မဲေဆာက္ျမိဳ႔ရွိ New Light ေက်ာင္းတြင္ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္ေန႔က ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္း ၆၇ ေက်ာင္းမွ ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုျပီး ေရွ႕ပညာေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ႔ၾကသည္။

အဓိက ေဆြးေႏြးခဲ႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ ထိုင္းလႊတ္ေတာ္မွ ေရးဆြဲထားေသာ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒ မူၾကမ္းကို ေမာ္ကြန္းထိန္း Ms Manida က ရွင္းလင္း ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

လူမွႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင္႔ လံုျခံဳေရး ခရိုင္တာ၀န္ခံကလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားမဆို ပညာေရးတြင္ တေျပးညီ ကူညီေထာက္ပံ႔မည့္အေၾကာင္း ေျပာၾကားျပီး၊ ယခုလို အစည္းအေ၀းကို တစ္လတစ္ၾကိမ္ က်င္းပသင္႔ေၾကာင္း အဆိုျပဳခ်က္ကို ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း ဆရာ ဆရာမမ်ား အားလံုးက သေဘာတူညီခဲ႔ၾကသည္။

ေမာကၡ နယ္စပ္သတင္း

Powered by Bullraider.com