ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ ျပည့္မွီသည့္ေက်ာင္းသား မရွိႏုိင္

၂၀၁၀ -၂၀၁၁ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေန႔ေက်ာင္း တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားမွာ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ ျပည့္မီစြာ မတက္ေရာက္ပါက စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ပိတ္ပင္မည္ ဟူသည့္ သတိေပးစာမ်ား ထုတ္ျပန္လာေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ဒဂုံတကၠသိုလ္


ယခင္က ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ျပည့္မီစြာ တက္ေရာက္ရန္ ႏႈိးေဆာ္မႈမ်ားကို ေက်ာင္းသားေရးရာတြင္ သတိေပးႏႈိးေဆာ္ရာမွ ယခုႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ျပည့္မီစြာ တက္ေရာက္ျခင္းမရွိသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားထံသို႔ စာျဖင့္ ျဖင့္ေစ၊ ေခၚယူေတြ႔ဆံု၍ျဖစ္ေစ အသိေပးေၾကာင္း တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ လ်က္ရွိသည့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ မ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရွိရပါသည္။
နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ ဒုတိယႏွစ္ တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးက ' ပထမႏွစ္ကေတာ့ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ျပည့္ေအာင္ တက္ဖို႔သတိေပးခဲ့ေပမယ့္ ဒီႏွစ္မွာ အိမ္ကိုစာေတြပို႔တယ္။ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမျပည့္ရင္ ဒုတိယႏွစ္၀က္စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုခြင့္မေပးဘူးလို႔လည္း သတိေပးစာထဲမွာ ပါရွိပါတယ္။ အခုေတာ့ စာေမးပြဲေျဖဖို႔ နီးေနၿပီဆိုေတာ့ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ျပည့္ ေအာင္တက္ၾကတယ္' ဟု ေျပာျပခဲ့ ပါသည္။ ဒဂံုတကၠသိုလ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ နည္းျပ ဆရာမတစ္ဦးက ' ေန႔ေက်ာင္းတက္တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအမ်ားစုက ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ျပည့္ေအာင္ မတက္ၾကပါဘူး။ အိမ္ကေနေက်ာင္းကိုေတာ့ လာခ်င္လာမယ္။ အတန္းေတာ့ မွန္ေအာင္မတက္ၾကဘူး။ စာေမးပြဲနီးမ ွစာျပန္ကူး၊ျပန္က်က္ ဒီလိုနဲ႔ပဲ လည္ေနၾကတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီႏွစ္မွာ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ေဆာင္ရြက္တာပါ' ဟု ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။

ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္က ေမလနဲ႔ ဇြန္လအတြက္ ထုတ္ျပန္ၿပီးပါၿပီ။ ျပီးခဲ့တဲ့လေတြမွာ ျပည့္မီေအာင္ မတက္ေရာက္ခဲ့သူေတြက ဒီရက္ေတြထဲမွာ ေက်ာင္းမွန္မွန္တက္ဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ကိုလည္း လူစားထိုးၿပီး လက္မွတ္ထိုးလို႔မရဘဲ ကုိယ္တိုင္ထုိးမွရပါတယ္'ဟု ဒဂံုတကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ဆုိပါသည္။ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ျပည့္မီစြာ တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ စာစဥ္မ်ား အ ခ်ိန္မီစြာ တင္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ပါက စာေမးပြဲေျဖဆုိခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားကို ႏႈိးေဆာ္ထားရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

တတိယႏွစ္ေက်ာင္းသူတစ္ဦးကမူ ယခုကဲ့သို႔ေျပာဆိုခဲ့သည္။ “တကယ္လုိ႔ အဲဒီလိုသာ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ကို အတိအက်စစ္ေဆးလို႔ကေတာ့ ဘယ္ေက်ာင္းသားမွ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ျပည့္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခ်ိန္တိုင္းလိုလို အတန္းေတြထဲမွ ဘယ္တုန္းကမွ လူတစ္၀က္ေလာက္ေတာင္ မျပည့္ခဲ့ဘူး။”

ေမာကၡျပည္တြင္းသတင္း

Powered by Bullraider.com