စကၤာပူ မူလတန္း ေက်ာင္းသား တစ္ေသာင္း ေက်ာ္ ေရကူးကန္ စာရင္းေပး

စကၤာပူ မူလတန္းေက်ာင္း ၆၀ ေက်ာ္မွ ေက်ာင္းသား ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ပညာေရးဌာနက ၾကီးမွႈး ေဆာင္ရြက္ ေသာ National Water Safety Programme တြင္ စာရင္းေပး ေရကူးေနၾကျပီဟု CNA သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ထိုအစီအစဥ္က အရြယ္မ်ဳိးစံုရွိ ကေလးအားလံုးကို ေရကူး ကြ်မ္းက်င္ေရး၊ ေရေဘးေၾကာင္႔ အသက္လံုျခံဳမွႈရွိေရး တို႔အတြက္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။ ဧျပီလႏွင္႔ ဇြန္လထဲတြင္ ကေလးမ်ားကို သင္ၾကားေပးဖို႔အတြက္ ေရကူး သင္တန္း နည္းျပဆရာ ၆၅၀ ေက်ာ္ကို ထရိန္နင္ေပးျပီး၊ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ခ်ီးျမွင္႔ခဲ႔သည္ဟု ဆိုသည္။

စကၤာပူ အမ်ဳိးသား ပညာေရးဌာနက ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းစာမ်ားႏွင္႔ ပိမေနေစဘဲ၊ ေရကူးနည္း သင္ၾကားေပးျခင္းအားျဖင္႔ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ျမင္႔မားေစျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္ ၾကံခိုင္ေစျခင္း၊ အသက္ေဘ းအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း တို႔ ေပၚထြက္ေစသည္ဟု ဆိုျပီး အမ်ဳိးသား လုပ္ငန္း တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

သတင္း CNA

Powered by Bullraider.com