ဂူဂလ္ လိုင္စင္ အသစ္ တရုတ္ အစိုးရႏွင္႔ ထပ္တိုးလိုက္ျပီ

ဂူဂလ္ (Google) က တရုတ္ျပည္တြင္ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ လိုက္စင္အသစ္ တရုတ္ အစိုးရႏွင္႔ အသစ္ ထပ္တိုးႏိုင္ခဲ႔ျပီး၊ လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္ေနေသာ ဆင္ဆာ ျပႆနာကို အဆံုးသတ္ႏိုင္ခဲ႔ျပီဟု စေနေန႔က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

www.google.co.ch

`တရုတ္ အစိုးရရဲ႕ လိုင္စင္အသစ္ ခ်ေပးမွႈအေပၚ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အားရ ေက်နပ္မွႈရွိေၾကာငး္၊ တရုတ္ျပည္တြင္ Google  Web Search ကို ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေတာ႔မွာ ျဖစ္ျပီး အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ကြန္ျပဴတာ တရုတ္မိတ္ ထုတ္ကုန္မ်ား ဆက္လုပ္ႏိုင္ေတာ႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း´ကို ဂူဂယ္လ္ ဘေလာ႔တြင္ ေရးသား ထားသည္။

ဂူဂလ္ ဘက္မွ အစိုးရ ဆင္ဆာျဖတ္မွႈႏွင္႔ ပတ္သက္ျပီး အေလွ်ာ႔ေပးမွႈ တစံုတရာ မလုပ္ခဲ႔ဟု  တိုက်ဳိ အေျခစိုက္ ဂူဂလ္ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရွိသူ Jessiac Powell ကေျပာသည္။ `က်ေနာ္တို႔ ဘာမွ အေလွ်ာ႔မေပးခဲ႔ပါဘူး။ ဆင္ဆာ မလုပ္တဲ႔ ပစၥည္းအသစ္ေတြ ဆက္ထုတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လိုင္စင္ ထပ္တိုးေပးဖို႔ အစိုးရကို က်ေနာ္တို႔ ေတာင္းဆို ခဲ႔တာပါ။ က်ေနာ္တို႔ လင္႔ကို ျပႆနာ ျဖစ္ခဲ႔တုန္းက google.cn ဆိုတဲ႔ တရုတ္ ဆိုဒ္ကေန google.com.hk ေဟာင္ေကာင္ဆိုဒ္ကို ေျပာင္းခဲ႔ရတယ္၊ အခု ဆင္ဆာမဲ႔ ေဟာင္ေကာင္ ဆိုဒ္အတိုင္း ဆက္ေပးသြားပါမယ္။ ျပည္မၾကီးက ေဟာင္ေကာင္ ဆိုဒ္ကေန ကလစ္လို႔ ရပါတယ္´ ဟု ဆက္ေျပာသြားသည္။

ဂူဂလ္က ေျပာသည္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံေအာက္မွာ ကုမၸဏီ အေနျဖင္႔ လုပ္ကိုင္ရတာ အခက္အခဲမ်ား ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂူဂလ္ လိုင္စင္အသစ္ ခ်မေပးခဲ႔ရင္လည္း တရုတ္ျပည္ တစ္ျပည္လံုး အေမွာင္ေခတ္ ျပန္ေရာက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လိုင္စင္အသစ္ ျပန္တိုးေပးလင္႔ကစား၊ တရုတ္ အစိုးရရဲ႕ ဂူဂလ္ အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဖို႔ ၾကိဳးစားမွႈမ်ားကို သတိထား ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္း Xinhua

Powered by Bullraider.com