ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္ေရးနည္းသင္ၾကားရန္ IBM ကုမၸဏီပူးေပါင္းမည္

http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02373/ict-lesson_Jane-Mi_2373448b.jpg

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၀ ရွိ၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း သန္း ၁၀၀ ခန္႔ကို ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္ ကုတ္ေရးနည္းသင္တန္းမ်ား သင္ၾကားေပးရန္ ကမၻာေက်ာ္ ကြန္ပ်ဴတာ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သည့္ IBM သည္ ပူးေပါင္းပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း USA Today သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၆ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔မွ ၁၁ ရက္ေန႔အထိကို ႏွစ္စဥ္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံပညာေရး လႈပ္ရွားမႈ ရက္သတၱပတ္အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး HOC (Hour of Code) သင္တန္းမ်ားကို ေပးသြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

၂၁ ရာစုသည္ ပညာေရးတြင္ နည္းပညာကို တတ္ေျမာက္ရန္ဆိုျခင္းထက္ နည္းပညာကို ဖန္တီးတတ္ေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံပညာရပ္သည္ ကမၻာႀကီး၏ လုပ္ငန္းအရပ္ရပ္ကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ပညာရပ္ျဖစ္သည္ကို သေဘာေပါက္လာေစရန္ သင္ၾကားေပးရန္ လိုအပ္လာေၾကာင္း IBM မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ကြန္ပ်ဴတာပညာရပ္အေျခခံမ်ား တတ္ေျမာက္ထားသူသည္ တီထြင္ဖန္တီးစိတ္ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္း ႏိုင္စြမ္းမ်ား အလိုအေလ်ာက္တိုးတက္လာၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာပညာေရးတြင္ ကုတ္ေရးနည္းသင္တန္းမ်ားကို ေက်ာင္းမ်ားကစၿပီး သင္ၾကားသင့္ေၾကာင္း USA Today တြင္ ေရးသားထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းေပါင္း ငါးသိန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဘြဲ႔ရေက်ာင္းၿပီးသူမ်ားမွာလည္း ဒုတိယလစာအမ်ားဆံုး ခံစားေနၾကရသည့္ စာရင္း တြင္ ပါဝင္ေနေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ျပည့္လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရမႈတြင္လည္း ဘြဲ႔ရၿပီး ၆ လအတြင္း ၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမင့္လာခဲ့ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားကေထာက္ျပထားသည္။

ဒီဇင္ဘာ HOC ရက္သတၱပတ္လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ Scott အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္ေရးနည္း အထူးသင္တန္းမ်ားကို တတိယတန္းအဆင့္က စတင္သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး၊ STEM ပညာေရးအေကာင္အထည္ ေပၚလာေစေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းကာ၊ ကြန္ပ်ဴတာကုတ္ေရးၿပီး စက္႐ုပ္မ်ားကို ခိုင္းေစနိုင္ေရး ဆရာမ်ား ကလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း USA Today သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Powered by Bullraider.com