ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ လူငယ္အလုပ္လက္မဲ့အေရအတြက္ျမင့္မား

http://cdnimage.vishwagujarat.com/wp-content/uploads/2016/02/South-Koreas-Youth-Unemployment-Hits-16-Year-High.jpg

လြန္ခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလကတည္းက ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ လူငယ္အလုပ္လက္မဲ့အေရအတြက္ ပိုမို တိုးတက္လာေၾကာင္း Japan Times သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အလုပ္လက္မဲ့ လူငယ္အေရအတြက္ မ်ားလာျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔ဝင္ကာ ဆႏၵျပသည့္ အေရအတြက္ေတြလည္း ပိုမိုတိုးတက္လာသည္။ မၾကာမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သမၼတျဖဳတ္ခ်ေရး ကိစၥမ်ားတြင္ လူငယ္အမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားလာမႈမ်ားကိုၾကည့္ႏိုင္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံတြင္ အလုပ္လက္မဲ့အေရအတြက္သည္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္မွ ၂၉ ႏွစ္အတြင္း ၈ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာသည္။ ယမန္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလက ၇ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိခဲ့ရာက တိုးျမင့္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရသည္ အျမင့္မားဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း Japan Times တြင္ ေရးသားထားသည္။

သမၼတ ပတ္ဂြမ္ေဟး ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္အတူ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွားပါးလာ ျခင္းက လူငယ္မ်ားကို ပိုၿပီး ေဒါသထြက္ေစရန္ ႏႈိးဆြလိုက္သလိုျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ အသက္ ၂၅ မွ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္ေတြ အလုပ္ရွာေနၾကရသည္။ သူတို႔အမ်ားစုမွာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားက ဆင္းလာၿပီး ဘြဲ႔ရထား ေသာ္လည္း အလုပ္အကိုင္ရရန္ မေသခ်ာၾကေသးေပ။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ စီးပြားေရး အေနအထားက မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေန႐ံုမက အလုပ္အကိုင္ေနရာမ်ားကိုလည္း မဖန္တီးေပးနိုင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္ေနၾကသည္။ ေဆာင္းရာသီဝင္လာၿပီျဖစ္သျဖင့္ အေအးဓာတ္ေတြကလည္း ပိုလာသည္ အလုပ္မရွိသည့္ လူငယ္ေတြအတြက္ လာမည့္ေႏြဦးႏွင့္ ေႏြရာသီအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚလာစရာ မရွိႏိုင္ေသးေၾကာင္း ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ကင္ရီဟန္ကဆိုသည္။

အာရွတြင္ စတုတၳအႀကီးဆံုး စီးပြားႏိုင္ငံဟု ထင္ရွားသည့္ ေတာင္ကိုရီးယားသည္ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္း မ်ားၾကားတြင္ ႏိုင္ငံေရးကလည္း မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေန႐ံုမက၊ လူငယ္အလုပ္လက္မဲ့အေရးမ်ားကလည္း ေခါင္းခဲ စရာျဖစ္လာသည္။

ေျခာက္လၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈေနာက္ကြယ္တြင္ စီးပြားေရးမ်ားလည္း ပ်က္ယြင္းလာသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း မၾကာမီလုပ္ေပးရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။ သမၼတသစ္တက္လာလွ်င္ စီးပြားေရး ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာမည္လားဟု ထင္ေၾကးေပးေနၾကသည္။ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူငယ္တို႔အေရး ဆက္စပ္ ေတြးစရာျဖစ္လာသည္။ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္သည့္အတြက္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနသည့္ လူငယ္မ်ားကို မထိန္းႏိုင္လွ်င္ အနာဂတ္ေတာင္ကိုရီးယားသည္ ပိုၿပီးဆိုးရြားသြားမည္လားဟု ထင္ေၾကးေပးစရာျဖစ္လာသည္။

Powered by Bullraider.com