အနမ္းေတြပို႔ႏိုင္မည့္ ကစ္ဆင္းဂ်ားစက္တီထြင္

https://i.ytimg.com/vi/5OcdfFFGDiI/maxresdefault.jpg

အလုပ္နားရက္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ မေတြ႔ႏိုင္ မဆံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနသူမ်ားအတြက္ အေဝးတစ္ေနရာက အနမ္းမ်ားကို ေပးပို႔ႏိုင္မည့္ စက္တစ္မ်ိဳးကို လန္ဒန္ရွိ City University မွ PhD ပေရာဂ်က္ ကိုင္ေနသည့္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးက တီထြင္ခဲ့ေၾကာင္း Spectrum နည္းပညာမဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကစ္ဆင္းဂ်ား (Kissenger) ဟုအမည္ေပးထားေသာ အနမ္းပို႔စက္ကို (mobile kiss messenger) ဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္ျဖင့္ တီထြင္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အနမ္းမ်ားကို တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ခံစားႏိုင္ေစရန္ ရည္စူး တီထြင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တီထြင္သူ အမ္မာ ယန္က်န္းဆိုသူက ေျပာၾကားသည္။

အနမ္းစက္ကို အသံုးျပဳမည့္သူမ်ားသည္ iPhone ကို အထူးျပဳလုပ္ထားသည့္ စက္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးႏွင့္ တြဲဖက္ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစက္ကို ကစ္ဆင္းဂ်ားဟုအမည္ေပးကာ ပလတ္စတစ္အိမ္ စနစ္အေျခခံ နည္းပညာ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ယန္က်န္းကဆိုသည္။

ကစ္ဆင္းဂ်ားစက္ကို အသံုးျပဳမည္သူသည္ စက္ထဲတြင္ iPhone ကို ထည့္ၿပီးေနာက္ ေဆာ့ဖ္ဝဲျဖင့္ ဗီဒီယိုက တစ္ဆင့္ မိမိအနမ္းဖလွယ္မည့္သူကို ပထမဆံုး ဆက္သြယ္ရမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ဘက္သူကလည္း မက္ဆင္းဂ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ျပန္လည္ဆက္သြယ္ကာ အသင့္ျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ခ်စ္သူမ်ား သည္ မိမိတို႔ႏႈတ္ခမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ ဆီလီကြန္ျပားေနရာတြင္ ဖိႏွိပ္နမ္းလိုက္သည္ႏွင့္ ဆင္ဆာမ်ားက စတင္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

တစ္ဖက္မွ ဖိနမ္းလိုက္သည့္ ခံစားခ်က္ကို အျခားတစ္ဘက္ ဆီလီကြန္ျပားက တံု႔ျပန္မႈေပးၿပီး ႏွစ္ဦးရင္ဆိုင္ နမ္းရသကဲ့သို႔ ကစ္ဆင္းဂ်ားစက္က ခံစားမႈရသကို ေပးစြမ္းႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ iPhone မ်က္ႏွာျပင္တြင္ လည္း မိမိတို႔ ခ်စ္ရသူမ်ား၏ မ်က္ႏွာမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ေနရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ အသံမ်ားကိုပါ ထပ္ဆင့္ ခံစား ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Spectrum တြင္ေရးသားထားသည္။

ကစ္ဆင္းဂ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ခ်စ္သူမ်ားသည္ ေဝးကြာေနၾကေသာ္လည္း ခ်စ္ခင္မႈစိတ္ကို ပိုၿပီးရရွိေစ႐ံုမက မိသားစုမ်ားျဖစ္ပါကလည္း တြယ္တာစိတ္ကို ပိုျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ယန္က်န္းကေျပာၾကားသည္။

ယန္က်န္းသည္ သူမတီထြင္ထားေသာ ကစ္ဆင္းဂ်ားစက္ကို လန္ဒန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေနသည့္ စက္႐ုပ္မ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာညီလာခံတြင္ တင္ျပၿပီး သ႐ုပ္ျပသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုတီထြင္ထားသည့္စက္သည့္ သဘာဝက်သည့္ ခံစားမႈမ်ိဳးတစ္ခုမဟုတ္ေသးေသာ္လည္း မၾကာေသာ ကာလတြင္ ပကတိအတိုင္း စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ဆက္ဆံႏိုင္မည့္ စက္မ်ားေပၚေပါက္လာႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ယခုတီထြင္မႈသည္ သူ၏ PhD ပေရာဂ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယန္က်န္းကေျပာၾကားသည္။

Powered by Bullraider.com