ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆရာ ဆရာမမ်ား တစ္ပတ္ နာရီ ၆၀ စာသင္

http://www.japantimes.co.jp/wp-content/uploads/2015/02/z1-kikuchi-yui-aragaki-a-20150227-870x579.jpg

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာဝန္ယူေနၾကရသည့္ ဆရာ ဆရာမ အမ်ားစုသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ ၆၀ ခန္႔ စာသင္ၾကားသည့္ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကရေၾကာင္း The Asahi Shimbun သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ပညာေရးအရည္အေသြးျမင့္မားေရးအတြက္ အထက္တန္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ ဆရာမ ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ တိုင္းျပည္အတြင္းရွိ ဆရာဝန္ႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ား ထက္ပင္ အခ်ိန္ပိုအလုပ္ဆင္းကာ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကရေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

အထူးသျဖင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ အားကစားဆရာမ်ားသည္ နံနက္ခင္းတြင္ ေက်ာင္းကို ၇ နာရီမတိုင္မီ ကတည္းကေရာက္ေနၾကရၿပီး ည ၉ နာရီမွ ျပန္ၾကရသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အလုပ္သမားဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းထားသည္မွာ အလုပ္သမားတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ပတ္ နာရီ ၄၀ ႏွင့္ တစ္ရက္ ၈ နာရီသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ဆရာ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္ပို တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကရေၾကာင္း Research Institute for Advancement of Living Standards အဖြဲ႔က သုေတသန ျပဳထားသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဟီ႐ိုကာဇူ မတ္ဆူႏိုက ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ဆရာမ်ား၏ အလုပ္ခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ခ် ေပးမည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ဝါေဆဒါတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ ဆာဝါကို ယူဖူက “ ဆရာေတြက သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ပ်က္စီးေအာင္ လုပ္ေနၾကတာ။ သူတို႔က အခ်ိန္ေတြအမ်ားႀကီး တပည့္ေတြကို ေပးထားၿပီး သူတို႔ကေလးေတြကို ဂ႐ုစိုက္ သင္ၾကားရမယ္လို႔ ထင္ေနၾကတာ။ သူတို႔ဘဝ သူတို႔အတြက္ ေလ့လာသင္ၾကားဖို႔ အခ်ိန္ေတြကို ေမ့ေနၾကတာ။ သူတို႔ မေလ့လာ မသင္ယူရင္ ပညာေရးဟာ ပိုၿပီးေတာ့ နိမ့္က်သြားမယ္ဆိုတာ သတိမမူၾကဘူး။ ဒီလိုလုပ္ေနလို႔ ကြာလတီပညာေရးဆိုတာ ရလာမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ေဝဖန္ ေျပာၾကားသြားသည္။

Powered by Bullraider.com