လူေသသြားေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ဆဲလ္မ်ားသည္ ဆက္လက္ရွင္သန္ေျပာင္းလဲေနဟုဆို

http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/624_351/images/live/p0/22/56/p02256xd.jpg

လူသားမ်ားသည္ အသက္ေသသြားၿပီဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္ေသာ္လည္း အတြင္းထဲရွိ ဆဲလ္မ်ားက ဆက္လက္ရွင္သန္ေနၿပီး အခ်င္းခ်င္း တံု႔ျပန္ျပဳျပင္မႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း Royal Society အဖြဲ႔က ထုတ္ေဝသည့္ Open Biology သတင္းတြင္ သုေတသီမ်ားက ထုတ္ေဖာ္တင္ျပထားသည္။

ထိတ္လန္႔စရာ သုေတသနျပဳလုပ္မႈမ်ားကို အယ္လ္ဘားမားႏွင့္ ဝါရွင္တန္ တကၠသိုလ္တို႔မွ ပညာရွင္မ်ားက ပူးေပါင္း သုေတသနျပဳလုပ္ကာ ဦးေဆာင္သူ ပီတာ ႏိုဘယ္က “လူသား၏ ဇီဝ႐ုပ္ႂကြင္းက ေသဆံုးသြားေသာ္ လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ဆဲလ္မ်ားသည္ ရွင္သန္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္းကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရေၾကာင္း” ေျပာၾကားခ်က္ကို ယင္းသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လူသားသည္ ေသဆံုးသြားလွ်င္ “step-wise shutdown” သေဘာမ်ိဳးျဖစ္သြားတတ္ေၾကာင္း၊ ဆိုလိုသည္မွာ အလိုအေလ်ာက္ ရပ္ဆိုင္းသြားသည့္ အပိုင္းမ်ားရွိသကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕ေသာဗီဇမ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္ လူေသမွ ပိုၿပီး ႏိုးႂကြကာ ပြားမ်ားရွင္သန္လာတတ္ေၾကာင္း ယင္းကဆိုသည္။

ေသဆံုးျခင္းဆိုသည္မွာ အခ်ိန္တစ္ခုအေပၚတြင္ မွီခိုေနရသည့္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေသဆံုးျခင္းကို မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ဆံုးျဖတ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ရင္ခြဲ႐ံုမ်ားတြင္ အေလာင္းကို ခြဲစိတ္ၿပီးမွ ေသဆံုး ေၾကာင္း အတည္ျပဳၾကေသာ္လည္း ေသဆံုးသည္ဆိုတိုင္း လူသား၏ ဗီဇဆဲလ္မ်ားသည္ ရပ္ဆိုင္းသြားၿပီဟု မေျပာႏိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ႏိုဘယ္ကရွင္းျပသည္။

လူသားတစ္ဦး၏ ကိုယ္ခႏၶာအတြင္း ျဖစ္တည္ေနသည့္ ဆဲလ္မ်ားသည္ သူ႔အစိတ္အပိုင္းအလိုက္ ဆက္လက္ ရွင္သန္ႏိုင္စြမ္းမ်ား ရွိေနၿပီး ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲ ျပဳျပင္မႈမ်ားကို လူေသေသာ္လည္း ဆက္လုပ္ေနတတ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ embryonic stem cells မ်ိဳးမ်ားသည္ ဆက္လက္ရွင္သန္မႈ ရွည္ၾကာေၾကာင္း သုေတသနျပဳ ထုတ္ေဖာ္ထားသည္။

ႂကြက္တစ္ေကာင္၏ နားအတြင္းရွိ stem cells မ်ားသည္ ေသလြန္ၿပီးေနာက္ ၅ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနၿပီး၊ ဆိတ္တစ္ေကာင္၏ တစ္သွ်ဴးဆဲလ္မ်ားသည္ ၄၁ ရက္မွ ရက္ေပါင္း ၁၆၀ အထိ ရွင္သန္ေနနိုင္ေၾကာင္း ယင္းကဆိုသည္။

ေဒါက္တာႏိုဘယ္က မိမိတို႔ သုေတသနျပဳလုပ္ေနျခင္းသည္ ေသၿပီးသူကို ျပန္ရွင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ လူသားတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာအတြင္းရွိ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို မည္မွ်အထိ ၾကာရွည္စြာခံႏိုင္ရည္ရွိေၾကာင္း စမ္းသပ္ၿပီးေနာက္ အစားထိုးမႈ အဆင္ေျပရန္အတြက္သာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

Powered by Bullraider.com