တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အမွတ္ေခ်းငွားၿပီး စာေမးပြဲေအာင္ႏိုင္သည့္စနစ္တီထြင္

http://ichef-1.bbci.co.uk/news/624/media/images/83510000/jpg/_83510648_026713540-1.jpg

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္တြင္ မေတာ္တဆ စာေမးပြဲက်သြားျခင္းကို ကာကြယ္ေပးသည့္ အေနျဖင့္ ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတြင္ အမွတ္ေခ်းငွားႏိုင္ေသာ “အဆင့္ဘဏ္” (Grade Bank) စနစ္ကို တီထြင္ထားေၾကာင္း The Guardian သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္း အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ “အဆင့္ဘဏ္” စနစ္ကိုတီထြင္ၿပီး မေတာ္တဆ စာေမးပြဲက်ေနပါက အဆင့္ဘဏ္တြင္ အပ္ထားသည့္ အမွတ္ထဲမွ ကယ္မွတ္ကိုျပန္လည္ေတာင္းခံၿပီး အေအာင္ရေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

ဘဏ္တြင္ အမွတ္မ်ားကို အပ္ထားႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လက္ေတြ႔ဓာတ္ခြဲခန္းအတြင္း စမ္းသပ္လုပ္ဆာင္ထားမႈ ရလဒ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈစသည့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း မ်ားက ရရွိေသာ အမွတ္မ်ားကိုသာ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ပညာေရးစနစ္သည္ ေနာက္ဆံုးအတန္းတင္စာေမးပြဲႏွင့္ အထက္တန္းေအာင္ၿပီးပါကလည္း ေကာင္းေခါင္ဟုေခၚသည့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစားေမးပြဲတစ္ခုတည္းကို အဓိကအေလးထား သင္ယူေနၾက ရသည့္ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ၿပီး နည္းပညာမ်ိဳးစံုႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားၾကားတြင္ စာေမးပြဲမ်ားကို ေျဖဆိုေနၾကရ ျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္စာေမးပြဲစနစ္တြင္ ေနာက္ဆံုးအတန္းတင္စာေမးပြဲမ်ား၌ ဝတ္ဆင္လာသည့္ လက္ဝတ္ရတနာမ်ား၊ မ်က္မွန္မ်ား၊ ေဘာ့ပင္၊ နာရီ၊ ေပတံႏွင့္ အတြင္းခံေဘာင္းဘီအထိ စစ္ေဆးေစာင့္ၾကည့္ေနၾကရသည့္ အေနအထားမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

စာေမးပြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ရမွတ္ျဖင့္ ပိုင္းျဖတ္သည့္စနစ္ျဖစ္ၿပီး အမွတ္မ်ားမွ ေတာ္သည္ဆိုေသာ စနစ္ကို က်င့္သံုးေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမွတ္ျဖင့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို ပိုင္းျဖတ္ေနရ သည့္အေနအထားတြင္ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ နန္က်င္း အမွတ္ ၁ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ “အဆင့္ဘဏ္” စနစ္ကို ေရွ႔ေျပးအစီအစဥ္အေန ျဖင့္ စတင္စမ္းသပ္လ်က္ရွိကာ အမွတ္မ်ားကို ေခ်းငွားေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးေနေၾကာင္း The Guardian သတင္း တြင္ေရးသားထားသည္။

ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဂါင္ရီဆိုသူသည္ ႐ူပေဗဒဘာသာရပ္တြင္ အမွတ္ ၆၀ ရမွေအာင္မည္ကို ၇ မွတ္ေလွ်ာ့နည္းေနေသာေၾကာင့္ အဆင့္ဘဏ္က အမွတ္ကိုေခ်းငွားၿပီး ေအာင္ျမင္လာခဲ့ရသည္ဟု ယင္း သတင္းကဆိုသည္။

စာေမးပြဲတြင္ တစ္မွတ္ဆိုသည္ကလည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ တစ္မွတ္ေၾကာင့္ စာေမးပြဲက်သြားလွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းပါ ပ်က္စီးသြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔မျဖစ္ေစရန္ “အမွတ္နီ” ဟုေခၚေန သည့္ အသက္ကယ္မွတ္ကို ဘဏ္ကတစ္ဆင့္ ျပန္ျဖည့္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႐ူပေဗဒဆရာ ေမေဟာင္းကေျပာၾကားသည္။

Powered by Bullraider.com