ကေလးမ်ားအင္တာနက္အသံုးမျပဳႏိုင္ရန္ ပိတ္ဆို႔သည့္ ေက်ာင္းအုပ္ သတိေပးခံရ

https://62e528761d0685343e1c-f3d1b99a743ffa4142d9d7f1978d9686.ssl.cf2.rackcdn.com/files/79142/width754/image-20150423-25549-gx8nzf.jpg

ေနာ့ခ္ ေယာ့ခ္႐ႈိင္းယား၊ ေလးဘန္းၿမိဳ႕ရွိ Wensleydale ေက်ာင္းႏွင့္ Sixth Form ေကာလိပ္တို႔တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေနေသာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ဂ်ဴလီယာ ေပၚလီသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အတန္းအတြင္း၌ အင္တာနက္ အသံုးမျပဳနိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ အစိုးရဆက္သြယ္ေရးဌာန (Ofcom) က သတိေပး လိုက္ေၾကာင္း The Telegraph သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားက အင္တာနက္ကို ပိတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ သ္ငခန္းစာမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၾကရသျဖင့္ ႀကိဳးနီစနစ္သံုးကာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေက်ာင္းအုပ္အား အေရးယူေပးပါရန္ တိုင္ၾကားၾကေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

ေက်ာင္းအုပ္ ဂ်ဴလီယာက မိဘမ်ားထံ ေျဖရွင္းခ်က္ေပးရာတြင္ သူမအေနျဖင့္ ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ ရသည္မွာ တစ္ပတ္ခန္႔သာရွိေသးၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ အသံုးျပဳေနေသာ 4G အင္တာနက္ စနစ္ကိုသာ ပိတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖရွင္းခဲ့သည္။

ေပၚလီက မိမိအေနျဖင့္ 4G လႈိင္းမ်ားကို ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း အသံုးမျပဳႏိုင္ရန္ ပိတ္ပင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ Wi-Fi ကိုလည္း အခ်ိဳ႕ေသာ အပိုင္းမ်ားတြင္ အသံုးမျပဳႏိုင္ရန္ ပိတ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ အင္တာနက္အသံုးမျပဳႏိုင္ေစရန္ ပိတ္ပင္ေနျခင္းသည္ ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုကို က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေနာ့ခ္ ေယာ့ခ္႐ႈိင္းယားေကာင္စီအိုင္တီအဖြဲ႔ႏွင့္ Ofcom အဖြဲ႔တို႔က ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးမႈျဖင့္ တရားစြဲခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေခၚယူသတိေပးခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအရ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားျဖင့္ ရယူသံုးစြဲႏိုင္မည့္ လႈိင္းမ်ားကို ၾကားမွ တစ္ဦးဦးက ဖ်က္ဆီးတားဆီးျခင္းအား ခြင့္မျပဳဘဲ ၾကားမွပိတ္ဆို႔ျခင္းကို တရားမဝင္ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေပၚလီက လာမည့္ ၁၃ ပတ္အတြင္း စစ္မည့္စာေမးပြဲအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ စာအေပၚတြင္ စိတ္ပါဝင္စားစြာ စူးစိုက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖရွင္းခဲ့ သည္။

ထို႔ျပင္ မစၥေပၚလီက ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အလြန္အကၽြံ သံုးစြဲလာၾကျခင္း၊ အိမ္ရွိ မိဘမ်ားႏွင့္ လြန္ကဲစြာ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေျပာဆိုေနမႈမ်ားကို ေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ ပိတ္ပင္ရသည္ဟုဆိုသည္။

Ofcom မွတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကလည္း ေက်ာင္းသားမ်ား မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းသံုးစြဲေနသည္ကို အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခု တည္းအတြက္ မၾကည့္သင့္ေၾကာင္း၊ သူတို႔တြင္ အေရးေပၚကိစၥမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား၊ အကူအညီေတာင္း ခံရမည့္ကိစၥမ်ားအျပင္ အျခားေသာကိစၥမ်ားရွိႏိုင္သည္ကိုလည္း ထည့္တြက္ရန္လိုေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

Powered by Bullraider.com