စက္႐ုပ္အသြင္ ျပဳျပင္ထားေသာ ပုစဥ္းျဖင့္ ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္

https://media.mnn.com/assets/images/2016/08/dragonfly-lead.jpg.653x0_q80_crop-smart.jpg

သက္ရွိပုစဥ္းတစ္ေကာင္ကို စက္ပစၥည္းမ်ားတပ္ဆင္ကာ စိတ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး လူသား၏ ေစခိုင္းခ်က္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း Spectrum IEEE သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

DragonflEye ဟု အမည္ေပးထားေသာ စက္ႏွင့္ ပုစဥ္း ထက္ဝက္စီ ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ နည္းပညာ သည္ ပုစဥ္းတစ္ေကာင္၏ ေက်ာေပၚတြင္ လူ၏ လက္သည္းခြံအရြယ္အစား ပမာဏခန္႔သာရွိေသာ ခ်စ္ပ္ တစ္ခုကို တပ္ဆင္ေပးကာ၊ ေနစြမ္းအင္သံုး လူသားက အေဝးမွ ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္ ေထာက္လွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

စက္ပုစဥ္းျဖင့္ ပန္းမ်ားကို ဝတ္မႈန္ကူးျခင္းအျပင္ အေရးေပၚေထာက္လွမ္းသည့္ ေထာက္လွမ္းေရးပစၥည္းတစ္ခု အေနျဖင့္ပါ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တီထြင္သူ Draper Labs မွ ဇီဝေဆးပညာ အင္ဂ်င္နီယာ ဂ်က္ဆီ ဝွီးလားက ေျပာၾကားသည္။

ဝွီးလားသည္ Howard Hughes Institute ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ DragonflEye စက္ပစၥည္းကို တီထြင္ လ်က္ရွိၿပီး မၾကာမီ အေရးပါသည့္ ပစၥည္းေလးမ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ပါ အသံုးျပဳရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

ပုစဥ္းတစ္ေကာင္၏ မ်ိဳးစိတ္ႏွင့္စိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ ယင္းစက္ပစၥည္းစနစ္သည္ ပုစဥ္း အာ႐ံုေၾကာစနစ္ တစ္ခုလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ၿပီး လိုသလို ခိုင္းေစနိုင္ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝွီးလားကဆိုသည္။

Ospins ဟုေခၚသည့္ ပ႐ိုတိန္းမ်ားကို အလင္းအျဖစ္ အာ႐ံုေၾကာအတြင္းေစလႊတ္နိုင္ခဲ့ျခင္းက ပုစဥ္းမ်ားကို လိုသလို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ပ်ံသန္းႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Optrode ဟုေခၚသည္ ေက်ာေပၚမွခ်စ္ပ္ျပားသည္ စနစ္တစ္ခုလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးထားၿပီး signals မ်ားထုတ္ လႊတ္ကာ ေတာင္ပံမ်ားကိုပါ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေစခဲ့သည္။

ယခုတီထြင္ထားသည့္ စနစ္မ်ားအားလံုးသည့္ အျပဳသေဘာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ကိုသာ ဦးတည္ထားၿပီး အနာဂတ္တြင္ စက္ႏွင့္ သက္ရွိမ်ားကို မည္မွ်အထိေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ဆိုျခင္းကို စမ္းသပ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း Draper Labs အဖြဲ႔ကထုတ္ျပန္ထားသည္။

Powered by Bullraider.com