သမုိင္းေၾကာင္း အစစ္အမွန္ကုိ ပုံဖ်က္ထားသည္ ဆုိေသာ ဂ်ပန္ေက်ာင္းသုံးဖတ္စာအုပ္ ေတာင္ကုိရီးယားကန့္ကြက္

Image may contain: 3 people, crowd and outdoor

ဆုိးလ္ မတ္ ၂၆

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အထက္တန္းေက်ာင္းသုံး ဖတ္စာအုပ္မ်ားတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ သမုိင္းေၾကာင္း အစစ္အမွန္ကုိ ပုံဖ်က္ထားသည္ဟု ဆုိကာ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံက ကန္႔ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသဆုိင္ရာ သတင္းဌာနမ်ားက မတ္ ၂၆ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အထက္တန္းေက်ာင္း မ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းေသာ သမုိင္း ဖတ္စာအုပ္မ်ားတြင္ ကြၽန္းစုပုိင္ဆုိင္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အခ်က္မ်ားပါဝင္ေနသျဖင့္ သမုိင္းေၾကာင္းအား ပုံဖ်က္သည့္ ေက်ာင္းသုံး စာအုပ္မ်ား အတည္ျပဳျပ႒ာန္းမႈကုိ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္သည္ဟု ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာနက ေျပာၾကားသည္။
ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား လမ္းတစ္ဝက္ခန္႔တြင္ တည္ရွိေနေသာ ကြၽန္းစုမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရွိသည္ကုိ အားေပးေထာက္ခံရာေရာက္သည့္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ပါရွိေသာ ေက်ာင္းသုံးသမုိင္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေလးအနက္ ကန္႔ကြက္ လုိက္ၿပီး ယင္းေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ အျမန္ဆုံးျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိေၾကာင္း ေတာင္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံက ဘုိးစဥ္ ေဘာင္ဆက္ ပုိင္ဆုိင္လာခဲ့ေသာ နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေဒါဒုိကြၽန္းစု ကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ပုိင္ဆုိင္သည္ဟု တစ္ဖက္သတ္ ေဖာ္ျပထားမႈမ်ဳိး အဆုိပါ ေက်ာင္းသုံး သမုိင္းဖတ္စာ အုပ္တြင္ ပါရွိေနသည္ဆုိ၏။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ သမုိင္းေၾကာင္း အမွန္ကုိ အေလးမူသင့္ၿပီး လာမည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအေနျဖင့္ တလြဲ နားလည္႐ႈျမင္ရာေရာက္ေစမည့္ ေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ ယူမႈရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန က ေျပာၾကားသည္။
၁၉၁ဝ-၁၉၄၅ ကာလအတြင္း ဂ်ပန္၏ ကုိလုိနီျဖစ္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ကုိရီးယားကြၽန္းဆြယ္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ေတာင္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံသည္ ယင္း၏ အေရွ႕ စူးစူးအရပ္ရွိ ကြၽန္းမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကုိလုိနီျပဳမႈ ကာလအတြင္း ေက်ာက္ေဆာင္ထူထပ္ေသာ ယင္း ကြၽန္းစုမ်ားကုိ ဂ်ပန္က ယင္း၏နယ္ေျမအတြင္းသုိ႔ အတင္းအဓမၼ သြတ္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ကုိရီးယားအစုိးရအဖြဲ႕က ေျပာၾကားသည္။

ဆင္ဟြာ။

MOI Webportal Myanmar

Powered by Bullraider.com