တ႐ုတ္ ေက်ာင္းသံုး သခၤ်ာျပ႒ာန္းစာအုပ္အား ၿဗိတိန္ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ဘာသာျပန္

http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/article17548172.ece/ALTERNATES/LANDSCAPE_615/21th-chinesebooG0C1F63AR3jpgjpg

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္အျဖစ္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ သခၤ်ာ ဘာသာရပ္မ်ားကို အဂၤလိပ္လို ဘာသာျပန္ထားျခင္းအား ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ HarperCollins စာအုပ္တိုက္ႏွင့္ ရွန္ဟိုင္းစာအုပ္တိုက္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ဆိုမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ကာ ၿဗိတိန္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း The Guardian သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ရွန္ဟိုင္းႏွင့္ ေဘက်င္းၿမိဳ႕မ်ားမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ သခၤ်ာဘာသာရပ္တြင္ ထူုးခၽြန္ သူမ်ားျဖစ္ေနၿပီး ၿဗိတိန္ေက်ာင္းသားမ်ားက သခၤ်ာညံ့လြန္းေနေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္တို႔၏ သခၤ်ာဘာသာရပ္ ေလ့လာမႈအား ၿဗိတိန္မွေလ့လာဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

HarperCollin စာအုပ္တိုက္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ သခၤ်ာစာအုပ္ ၃၆ မ်ိဳးကို ဘာသာျပန္ဆိုသြားရန္ လန္ဒန္တြင္ က်င္းပေနသည့္ စာအုပ္ပြဲေတာ္တြင္ တ႐ုတ္တို႔ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးသြားခဲ့ေၾကာင္း China Daily သတင္းတြင္ လည္း ေရးသားထားသည္။

ၿဗိတိန္သမိုင္းတြင္ တစ္ႀကိမ္မွ မရွိခဲ့ဖူးေသာ အျဖစ္ အပ်က္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ေက်ာင္းသားမ်ား သင္ၾကားေနရသည့္အတိုင္း တိက်စြာ ဘာသာျပန္ၿပီး ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ သင္ၾကားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူ စရာေကာင္းေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေဘက်င္း၊ ရွန္ဟိုင္း၊ ကြမ္က်ိဳး၊ က်င္စုျပည္နယ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သခၤ်ာဘာသာရပ္တြင္ အလြန္ထူးခၽြန္သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ကမၻာ့ သခၤ်ာအေတာ္ဆံုး အဆင့္ နံပါတ္ ၅ ေနရာတြင္ရွိေနသည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကမၻာ့သခၤ်ာအဆင့္တြင္ နံပါတ္ ၂၇ ေနရာ၌ ရွိေနကာ ေပၚတူဂီႏွင့္ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ တို႔ထက္ေနာက္က်ေနေသာေၾကာင့္ ၿဗိတိန္က သခၤ်ာကိုအေလးထားေဆာင္ရြက္လာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း The Guardian တြင္ ေရးသားထားသည္။

“ၿဗိတိသွ် ပညာေရးစနစ္က လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အရည္အေသြးကို အဓိကထားလြန္းတယ္။ အမ်ားနဲ႔ စုေပါင္းၿပီး လုပ္ရတဲ့ ကိစၥေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားလြန္းတဲ့အတြက္ ဒီလိုျဖစ္ေနရတာပါ” ဟု ရွန္ဟိုင္း Jiaotong တကၠသိုလ္မွ ပညာေရးသုေတသီ ေရွာင္ပင္က်ိက ေျပာၾကားသည္။

Powered by Bullraider.com