အာရွထိပ္တန္း အေကာင္းဆံုးတကၠသိုလ္မ်ားစာရင္းတြင္ စင္ကာပူႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ထိပ္တန္းသို႔ေရာက္ရွိ

https://webapp.mis.vanderbilt.edu/studioabroad/_customtags/ct_Image.cfm?Image_ID=1739

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အာရွ ၂၄ ႏိုင္ငံမွ အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ ၃၀၀ စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ရာတြင္ စင္ကာပူႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမ်ားမွ တကၠသိုလ္မ်ားသည္ ထိပ္ဆံုးေနရာတြင္ ရွိေနေၾကာင္း Times Higher Education တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ ၅ ေက်ာင္းစာရင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

  1. 1.National University of Singapore, Singapore
  2. 2.Peking University, China
  3. 3.Tsinghua University, China
  4. 4.Nanyang Technological University, Singapore
  5. 5.University of Hong Kong, Hong Kong

စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ National University of Singapore (NUS) သည္ ေက်ာင္းသားဦးေရ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး သုေတသနနွင့္ တီထြင္မႈမ်ားကို အမ်ားဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ NUS သည္ ၿဗိတိန္ စတိုင္အတိုင္း ပညာသင္ၾကားသည္ဆိုေသာ္လည္း အုပ္စုလိုက္ဖြဲ႔ကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အေမရိကန္စတိုင္အတိုင္း ေလ့က်င့္ေပးေနသည့္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။

NUS တြင္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုသည္ ေက်ာင္းအိပ္ ေက်ာင္းစားမ်ားျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသား ၆၀၀၀ ခန္႔ ေနထိုင္ကာ ပညာသင္ယူလ်က္ရွိသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား သြားလာေနထိုင္ေရး၊ စားေသာက္ေရးတို႔ကအစ အထူးအဆင္ေျပေစရန္ စီစဥ္ထားေပးနိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း အေကာင္းဆံုးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးျခင္း ခံရေၾကာင္း Times Higher Education တြင္ေရးသားထားသည္။

NUS သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ သမၼတ ေလးဦးကို ေမြးထုတ္ေပးသည့္ ေနရာျဖစ္ေနၿပီး၊ မေလးရွား ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွစ္ဦးကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ စီးပြားေရးသမား၊ တရားသူႀကီးအမ်ားစုႏွင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူအမ်ားကို ေမြးထုတ္နိုင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းႀကီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ NUS ကို အာရွ၏ အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းႀကီးအျဖစ္ သတ္မွတ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

Powered by Bullraider.com