ဗီယက္နမ္ အပယ္ခံ လူငယ္မ်ားအတြက္ Microsoft ပညာသင္ေပး

http://image.vietnamnews.vn/uploadvnnews/Article/2017/3/22/dtao1820945PM.jpg

ဗီယက္နမ္နိုင္ငံတြင္ အလုပ္မရွိ အပယ္ခံမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၾကရေသာ လူငယ္ ၆၀၀ ေက်ာ္ကို ကမၻာေက်ာ္ ေဆာ့ဖ္ဝဲကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ Microsoft က ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္းေရးနည္းသင္တန္းမ်ားႏွင့္ အိုင္စီတီ ဆိုင္ရာ အသက္ေမြးမႈပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း Vietnam News သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

Microsoft ကုမၸဏီႀကီးသည္ ေဒသခံ ပညာဒါနျပဳေနသည့္ REACH အဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး Microsoft ကုမၸဏီက တီထြင္ထားသည့္ YouthSpark ဆိုေသာ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္ေရးနည္းသင္တန္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးခဲ့ ေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ အိုင္စီတီေလာက ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် လူငယ္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ကလြဲၿပီး အျခားနည္းမရွိေၾကာင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္းမင္းေရးနည္းမ်ားကို ေကာင္းစြာမေလ့လာဖူးေသးသည့္ လူငယ္မ်ားကို ပေရာဂ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ ယခုကတည္းက ေလ့က်င့္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အိုင္စီတီက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကပါ တစ္တပ္တစ္အား ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးရန္လိုေၾကာင္း၊ နည္းပညာကသာတီထြင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ား ေပၚထြက္လာေရးကို အေထာက္အကူေပးႏိုင္ၿပီး၊ နိုင္ငံတိုးတက္မႈကိုကူညီႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း YouthSpark ပ႐ိုဂရမ္ကို ဦးေဆာင္ေနသူ ဗြန္နီ ေသာမတ္စ္ကေျပာၾကားသည္။

ကြန္ပ်ဴတာဆိုသည္မွာ သင္ၾကား၍မတတ္ႏိုင္သည့္ ပညာမဟုတ္ဘဲ၊ မည္သည့္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အေနအထားရွိသူကိုမဆို ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္မ်ား ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးနိုင္ေၾကာင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာကို အသံုးျပဳၿပီး တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း၊ ေတြးေတာႀကံဆႏိုင္စြမ္းမ်ား ထုတ္ႏိုင္ျခင္းမွာ သူတို႔၏ အနာဂတ္ကို ေကာင္းမြန္ေစနိုင္ေၾကာင္း ယင္းကဆိုသည္။

YouthSpark ပေရာဂ်က္ကို Microsoft ကုမၸဏီက ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ားေပးထားသည့္အျပင္ သင္႐ိုး ညႊန္းတမ္းမ်ား၊ နည္းပညာမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားအားလံုး အကူအညီေပးထားၿပီး၊ လက္ရွိလည္း ေက်ာင္းသား ၂၄၀ ကို ကြန္ပ်ဴတာပညာမ်ား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနသည္။

စိတ္ေလေနသည့္ လူငယ္မ်ား၊ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနေသာ လူငယ္မ်ားကို REACH အဖြဲ႔က အင္တာနက္က တစ္ဆင့္ ဖိတ္ေခၚထားၿပီး ပ႐ိုဂရမ္းမင္း၊ ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္း၊ 3D ဖန္တီးမႈပညာအတန္းမ်ားကို ဟႏြိဳင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပး လ်က္ရွိေၾကာင္း Vietnam News တြင္ေရးသားထားသည္။

REACH အဖြဲ႔သည္ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းမ်ားအျပင္ မုန္႔လုပ္နည္းသင္တန္းမ်ား၊ အေရာင္းအဝယ္၊ အိမ္တြင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပးေနၿပီး လူငယ္တိုင္း ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳနိုင္ေရးကို ဘာသာရပ္တစ္ခု အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။

Powered by Bullraider.com