အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ တကၠသုိလ္ ၂၃ ခုႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ၂၇၉ ခုတို႔သည္ အတုမ်ားဟုဆို

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2015/07/01/22/2A2712D200000578-3146325-Most_of_the_fake_universities_are_in_Uttar_Pradesh_But_Delhi_com-a-32_1435786316754.jpg

အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေဒလီၿမိဳ႕တြင္ ေကာလိပ္အတုေပါင္း ၆၆ ခုကို ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရသျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း အမ်ားဆံုး ပညာသင္ဌာန အတုမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထားရာ ေနရာျဖစ္ေနၿပီး၊ တရားဝင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း ခြင့္မျပဳထားေသာ တကၠသိုလ္ ၂၃ ခုႏွင့္ နည္းပညာ အင္ဂ်င္နီယာတကၠသိုလ္ေပါင္း ၂၇၉ ခုကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိခဲ့ရေၾကာင္း Hindustan Times သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအတုလုပ္ထားေသာ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္မ်ားမွ ေပးအပ္သည့္ ဘြဲ႔မ်ားကို အစိုးရက အသိအမွတ္ မျပဳဘဲ၊ ယင္းဌာနမ်ားက ထုတ္ေပးထားသည့္ ေအာင္လက္မွတ္ ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ားမွာ စကၠဴတစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း တကၠသိုလ္မ်ား ခြင့္ျပဳေပးသည့္ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ UGC (University Grants Commission) အဖြဲ႔က ျပည္နယ္ေပါင္း ၇ ခုတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ တကၠသိုလ္ ၂၃ ခုမွာ အတုမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံအတြင္း တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ Website အတုမ်ားသည္ အလြန္ေခတ္စားေနၿပီး လာမည့္ လအတြင္း သူတို႔သင္တန္းမ်ား ဖြင့္ေတာ့မည္ဆိုသည့္ သတင္းမ်ားကို တင္ထားကာ ေက်ာင္းတက္လိုသူမ်ားကို လိမ္လည္ မက္လံုးေပးလ်က္ရွိၾကသည္။

UGC မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အစိုးရခြင့္မျပဳထားေသာ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္အတုမ်ား စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူမ်ား သတိျပဳမိရန္အတြက္ သတင္းစာႏွင့္ မီဒီယာမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသား ႏွင့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္လည္း ယင္းပညာသင္ဌာန အတုမ်ားကို ေတြ႔ရွိဆက္ဆံမိေနပါက ရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔ အျမန္ဆံုး တိုင္ၾကားရန္လိုေၾကာင္းလည္း ယင္းကဆိုသည္။

UGC အေနျဖင့္ ထိုတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားက ေအာင္ျမင္ထားသည္ဆိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဘြဲ႔မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳမည္ မဟုတ္ဘဲ၊ ထိုသို႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္အတြက္ ေက်ာင္းမ်ားစြာက ေအာင္ျမင္ထားသည့္ ဘြဲ႔ရ ထားသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိေၾကာင္း Hindustan Times တြင္ ေရးသားထား သည္။

UGC ကထုတ္ျပန္ထားသည့္ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္အတုစာရင္းကို www.ugc.ac.in တြင္လည္းေကာင္း www.aicte-india.org Website မ်ားထဲတြင္လည္းေကာင္း အေသးစိတ္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေၾကာင္း အစိုးရက သတိေပးထားသည္။

Powered by Bullraider.com