ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသူ လူသားမ်ားေနရာတြင္ စက္႐ုပ္မ်ားကို သံုးႏွစ္အတြင္း အစားထိုးမည္

http://i.investopedia.com/content/daily_blog/dont_live_here_or_r/shutterstock_213537307_bot.jpg

လူသားမ်ားကဲ့သို႔ ေတြးေခၚေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း၊ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ဉာဏ္ရည္တု AI (Artificial Intelligence) ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဖာ္ထုတ္ ခိုင္းေစလာႏိုင္သည့္ ေခတ္တြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၌ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လာမည့္ သံုးႏွစ္အတြင္း လူသားမ်ားထက္၊ စက္႐ုပ္မ်ားအား အစားထိုး အသံုးျပဳလာဖြယ္ရွိေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Accentyre Banking Technology Vision 2017 အဖြဲ႔က ေပးပို႔ထားသည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ခုတြင္ ဘဏ္လုပ္ ငန္းေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ ဘဏ္လုပ္ငန္း ငါးခုတြင္ ေလးခုသည္ AI နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း စနစ္တစ္ခုလံုးကို ေတာ္လွန္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမည္ဆိုျခင္းအား ေထာက္ခံေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

နည္းပညာတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စက္႐ုပ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုး အသံုးျပဳျခင္းမွာ ပိုၿပီး တိက်ျမန္ဆန္လာဖြယ္ရွိေၾကာင္း၊ လာမည့္ သံုးႏွစ္အတြင္း လူမလိုသည့္ ဘဏ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႀကိ္ဳဆိုေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္ ေလးပံု သံုးပံုခန္႔ကလည္း ေထာက္ခံအတည္ျပဳေပးခဲ့ၾက ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားထားသည္။

AI နည္းပညာမ်ားကို ေမာင္းသူမဲ့ကားမ်ား၊ ေလယာဥ္မ်ား၊ အသံကိုမွတ္မိသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားတြင္ အသံုးျပဳလာ ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေခတ္မီတိုးတက္ဆန္းသစ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းက ေနာက္ခ်န္ၿပီး က်န္ခဲ့ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုးနွင့္ အျမန္ဆံုးဝန္ေဆာင္မႈေပးေရး ဆိုသည္ကို ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္ လုပ္လာရန္အတြက္ စက္႐ုပ္မ်ားကိုထားေပးၿပီး ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းကလြဲ၌ အျခားမရွိေၾကာင္း The Economic Times တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိအသံုးျပဳေနၾကသည့္ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ ေငြသြင္းေငြထုတ္ကိစၥမ်ားကိုလည္း လူမပါဘဲ လုပ္ေဆာင္ရမႈမ်ားကို ေဖာက္သည္မ်ားက သေဘာက်ႏွစ္သက္လ်က္ရွိၿပီး၊ လူသားဝန္ထမ္းကို ေလွ်ာ့ႏိုင္သမွ် ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး စက္မ်ားကို အစားထိုးသံုးစြဲႏိုင္ျခင္းမွာ ပိုၿပီးစိတ္ခ်ယံုၾကည္ရသည့္အသြင္ျဖစ္လာမည္ဟု Accenture ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အႀကံေပးအဖြဲ႔ အႀကီးအကဲ အလန္ မက္အင္တိုင္းရားကေျပာၾကားသည္။

Powered by Bullraider.com