ျခင္မွျဖစ္ပြားသည့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကို စမတ္ဖုန္းျဖင့္ စစ္ေဆးႏိုင္မည္

https://remotehealth.tamu.edu/wp-content/uploads/2015/09/Cote-web.jpg

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကာလီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ လစ္ဗာမိုးရွိ Sandia National Lab မွ သုေတသီမ်ားသည္ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားကို ျခင္မွျဖစ္ပြားေစတတ္သည့္ Zika, Dengue, Chikungunya စသည့္ ေရာဂါ မ်ားအား စမတ္ဖုန္းမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးနိုင္မည့္ နည္းမ်ားကို တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ယင္းသုေတသနဌာနမွ ပညာရွင္မ်ားသည္ LAMP ဟုေခၚသည့္ ေဆးေသတၱာေလးတစ္ခုကို တီထြင္ခဲ့ၿပီး ေသတၱာအတြင္း ထည့္သြင္းထားေသာ 3D ပရင္တာျဖင့္ ပံုစံထုတ္ထားသည့္ ခြက္ေလးမ်ားထဲသို႔ စစ္ေဆးမည့္ သူ၏ ေသြးနမူနာအနည္းငယ္ကိုထည့္ကာ စမတ္ဖုန္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ျခင္ကျဖစ္ပြားသည့္ ေရာဂါမ်ားရွိ၊ မရွိကို အလြယ္တကူစစ္ေဆးႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

ျခင္မွျဖစ္ပြားသည့္ ေရာဂါမ်ား ရွိ၊ မရွိကို စစ္ေဆးမည့္ ပစၥည္းတစ္စံုတန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ ၁၀၀ ခန္႔သာက်သင့္ၿပီး သံသယရွိသူထံမွာ တံေတြး၊ ဆီးႏွင့္ ေသြးမ်ားကို ပံုစံခြက္ထဲထည့္သြင္းေစၿပီး စစ္ေဆးႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ လူတစ္ဦးလွ်င္ စစ္ေဆးခအျဖစ္ ေဒၚလာ ၂၀ ခန္႔သာ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။

စမတ္ဖုန္းမ်ား လူတိုင္းကိုင္ေဆာင္လာႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေရာဂါေဝဒနာ စစ္ေဆးစမ္းသပ္နည္းမ်ားကို စမတ္ဖုန္း အေျခခံ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား တီထြင္ေပးလာနိုင္ျခင္းက အလြယ္တကူ အေျဖရွာၿပီး အခ်ိန္မီ ကုသမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ေပးလာနိုင္ေၾကာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ ေဒၚလာ ၂၀၀၀၀ ခန္႔အကုန္အက်ခံၿပီးမွ အေျဖထုတ္ႏိုင္မည့္ စက္မ်ားကို တည္ေဆာက္ရျခင္းထက္၊ အခ်ိန္မေရြး ေနရာမေရြး လူတိုင္း အေျဖရွာႏိုင္သည့္ ေခတ္ကို ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တီထြင္သူမ်ားကေျပာၾကားသည္။

Sandia သုေတသနအဖြဲ႔မွ ေရာဘတ္ မက္ဟာ ဦးေဆာင္ေသာ ပညာရွင္အဖြဲ႔သည္ LAMP ဟုအမည္ေပးထား ေသာ ျခင္မွျဖစ္ပြားသည့္ ေရာဂါစမ္းသပ္ေရး ေသတၱာကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စမ္းသပ္တီထြင္ခဲ့ရၿပီး မၾကာမီ ေဈးကြက္တင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

Powered by Bullraider.com