ေလွကားမ်ားကိုတက္ႏိုင္မည့္ ဝွီးခ်ဲတီထြင္

http://www.designboom.com/wp-content/uploads/2017/03/scewo-wheelchair-climb-stairs-designboom-newsletter.jpg

လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္သူမ်ား၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဝွီးခ်ဲကို အသံုးျပဳေနရသူမ်ား အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး ေလွကားမ်ားကို အလြယ္တကူကိုယ္တိုင္ အတက္အဆင္းျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ ဝွီးခ်ဲ (wheelchair) တစ္မ်ိဳး ကို တီထြင္ခဲ့ေၾကာင္း Science ဂ်ာနယ္သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Scewo ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ဝွီးခ်ဲမ်ား၏ ဘီးမ်ားကို ရာဘာအထိန္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ေလွကားမ်ား အတက္အဆင္းကို ကုတ္အားအထိန္းမ်ားသံုးကာ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဆင္းသက္ႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

ယင္းပေရာဂ်က္ကို Swiss Federal Institute of Technology တကၠသိုလ္ႏွင့္ Zurich University of the Arts တကၠသိုလ္မ်ားမွ Master တန္းတက္ေနၾကသည့္ ေက်ာင္းသား ငါးဦးက ပူးေပါင္းတီထြင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

နည္းပညာနွင့္ အႏုပညာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Scalevo ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ေရွ႔ေျပးနမူနာပံုစံေပၚတြင္ အေျခခံၿပီးတီထြင္ထားျခင္းျဖစ္ကာ ေရွ႕ေျပးပံုစံကိုလည္း ေက်ာင္းသားမ်ားကပင္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားျခင္းျဖစ္ သည္။

တီထြင္သူေက်ာင္းသားမ်ားက ဝွီးခ်ဲကို Scewo ဟု အမည္ေပးခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဈးကြက္တင္ႏိုင္သည္ အထိထုတ္လုပ္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဝွီးခ်ဲေပၚတြင္ ဂိမ္းကစားရာ၌ အသံုးျပဳရသည့္ joystick ကိုထည့္သြင္းေပးထားၿပီး အတက္အဆင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မ်ားကို လြယ္ကူစြာလွည့္ပတ္ေပး႐ံုျဖင့္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ေၾကာင္း၊ ဝွီးခ်ဲကို လႈပ္ရွားမႈ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ ေဆာင္ခိုင္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ အတက္ အဆင္းသာမက ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားႏွင့္ အဆင္ေျပေစမည့္ အနိမ့္အျမင့္ကအစ မိမိတို႔ႀကိဳက္သလို ေမာ္တာစြမ္းအားျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း တီထြင္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းပေရာဂ်က္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ေက်ာင္းသားမ်ား တီထြင္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး Patreon ကုမၸဏီက ေငြေၾကးမ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ့သည္။

Scewo ဝွီးခ်ဲမ်ားကို ဘတ္စ္ကားမ်ားေပၚ အတက္အဆင္းလုပ္ျခင္း၊ ပလက္ေဖာင္းမ်ားေပၚတြင္ အတက္အဆင္း လုပ္ျခင္းအားလံုးကိုပါ မိမိတစ္ဦးတည္းက လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ကာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အထူးတီထြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားကဆိုသည္။

Powered by Bullraider.com