စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားေပၚထြက္သည့္ပညာေရးျဖစ္လာေစေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

E03

ဥေရာပတိုက္ရွိ ဆရာ ၄ ဦးတြင္ ၃ ဦးသည္ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းထဲမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို တီထြင္ပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးတြင္ စြန္႔ဦးစြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ဦးတည္ကာ သင္ၾကားျပသေပးနိုင္သူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ ဥေရာပတိုက္ရွိ ကုမၸဏီ ၁၀ ခုတြင္လည္း ၄ ခုသည္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ားကို စိတ္ထင္ တိုင္းမရႏိုင္သည့္အတြက္ စိတ္ပ်က္ေနၾကေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား မ်ားကလည္း ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။

အျဖဴေရာင္မ်က္ႏွာဖံုးမ်ားကို ဝတ္ဆင္ထားၿပီး၊ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ေက်ာင္းသားတစ္စုက ဥေရာပ ပါလီမန္ေရွ႕တြင္ လာေရာက္စုေဝးၿပီး ေတာင္းဆိုမႈတစ္ခုကို ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔က လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔ဘာကို ေတာင္းဆိုေနၾကသနည္း။ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားေပၚတြင္ “Switch on Europe” ဆိုသည့္ စာတန္းမ်ားကို ေရးသားထားၾကသည္။

Junior Archievement Europe အဖြဲ႔မွ စီအီးအို ကာ႐ိုလင္း ဂ်င္းနားက ထိုလႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္လာၿပီး စြန္႔ဦးတီထြင္ ပညာရွင္မ်ားေပၚထြက္လာေရးအတြက္ ဥေရာပသည္ လမ္းေၾကာင္းသစ္တစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ လိုအပ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္မတို႔ ဒီေန႔ ဒီေနရာကို ေရာက္လာၾကတာ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ ပညာေရးကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုရန္ ေရာက္လာၾကတာပါ။ လူငယ္ေတြကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ဆိုတာ ဒီဗ်ဴဟာနဲ႔ တိုက္မွပဲ ရလိမ့္မယ္။ သူတို႔ကို စီးပြားေရးစိတ္ဝင္စားလာေအာင္၊ တီထြင္စြန္႔စားလိုစိတ္ေတြရွိလာေအာင္၊ ဦးေဆာင္ဦးရြက္သူေတြျဖစ္လာေအာင္ ပညာေရးကတြန္းအားေပးဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္” ဟုကာ႐ိုလင္းကဆိုသည္။

“ဆရာေတြ အလကားေနလို႔မရေတာ့ဘူး။ ဆရာေတြစီးပြားေရးကိုလည္း စိတ္ဝင္စားစြာနဲ႔ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ဖို႔ လိုအပ္လာၿပီ” ဟုလည္း သူကဆိုသည္။

ဥေရာပေကာင္စီတြင္ တက္ေရာက္လာသည့္ ဝန္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားတင္ျပလာသည့္ “Switch on Europe” အစီအစဥ္သည္ လတ္တေလာ ေဆြးေႏြးစရာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။ စနစ္ တစ္ခုကို ေျပာင္းရန္ သင္တန္းေတြလိုမည္၊ သင္႐ိုးေတြလိုမည္၊ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ေတြလိုမည္။ ပညာေရးသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ စီပြားေရးကို အမွန္တကယ္ဦးမေဆာင္ႏိုင္သူမ်ား၊ နားမလည္သူမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ကမၻာကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စာသင္ခန္းထဲတြင္ တံခါးပိတ္ ထားၿပီး ကမၻာႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ထားမည္လား၊ တံခါးဖြင့္ေပးမည္လား ဝန္ႀကီးမ်ားကို စဥ္းစားေစရန္ ဂ်င္းနားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ အားရစရာေကာင္းလွသည္။

(Source: New Europe)

Powered by Bullraider.com