တ႐ုတ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အိပ္ငိုက္သူမ်ားဖမ္းမည့္ စီစီတီဗီကင္မရာမ်ားတပ္ဆင္

E04

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူက်ိဳး အမွတ္ ၁ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ယခုပညာသင္ႏွစ္ကစတင္ၿပီး အတန္းတိုင္း၌ ကင္မရာမ်ားတပ္ဆင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း The New York Times သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုေက်ာင္းသည္ နံနက္ ၇ နာရီထိုးသည္ႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား အခန္းတိုင္းတြင္ ဘာေတြ လုပ္ေနသည္၊ ဆရာေတြကလည္း မည္သုိ႔သင္ၾကားေနသည္၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အိပ္ငိုက္မႈရွိ၊ မရွိမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

လတ္တေလာအေျခအေနတြင္ ေက်ာင္းတြင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို အြန္လိုင္းေပၚတင္ေပးထားမႈ ေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကို အထူးရရွိေနသည္။

အကယ္၍ အင္တာနက္အေနအထားေကာင္းလာလွ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စာသင္ယူေနပံုမ်ား၊ စားေသာက္ ေနထိုင္မႈမ်ားကိုလည္း တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ေပးသြားရန္စီစဥ္ထားသည္ဟု ေက်ာင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား၊ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားအျပင္ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ပါ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို ျပည္သူသို႔ တိုက္႐ိုက္ခ်ျပျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို တြန္းအားေပးရာ ေရာက္႐ံုမက၊ မိဘျပည္သူမ်ားထံကလည္း အႀကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ားရယူလိုေသာေၾကာင့္ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္သည္ ဆိုေသာ္လည္း ေဝဖန္မႈမ်ားကိ္ု ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း The New York Times တြင္ေရးသားထားသည္။

ေက်ာင္းခန္းတိုင္းတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္းေၾကာင့္ မေတာ္မတရား၊ မဟုတ္သည့္အျပဳအမူမ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္ ေနထိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိဘမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔သားသမီးမ်ား၏ အေနအထားကို အကဲျဖတ္ႏိုင္ ေၾကာင္း ေက်ာင္းအာဏာပိုင္မ်ားကေျပာၾကားသည္။

အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သူ တင္ယုက “ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒီအစီအစဥ္ကို မုန္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို တိရစၦာန္႐ံုထဲက တိရစၦာန္တစ္ေကာင္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနစရာလား” ဟု ဆန္႔က်င္ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

“ေက်ာင္းစာသင္ခန္းေတြကို အခ်ိန္ျပည့္ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္ဆိုတာက ျပင္ပကအႀကံျပဳခ်က္ေတြ၊ ေဆြးေႏြးမႈေတြကိုလည္း ဖိတ္ေခၚတဲ့သေဘာပါ။ ပညာေရးကို ျပင္ပကလည္း စိတ္ဝင္စားေစခ်င္လို႔ပါ” ဟု ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေရွာင္ပင္က်ိကဆိုသည္။

Powered by Bullraider.com