ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းေခၚသံမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းတီးလုံး သုံးစြဲျခင္းအားတားျမစ္

http://lottaguru.com/wp-content/uploads/2011/12/grameen_telecom.jpg

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ မည္သည့္မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းအမ်ိဳးအစားတြင္မဆို ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းအား တီးလုံးအျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္း အား ႏိုင္ငံေတာ္တရား႐ုံးခ်ဳပ္က တားျမစ္ပိတ္ပင္လိုက္ေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ိဳးသားသီခ်င္းသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံးအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တရား႐ုံးကထုတ္ျပန္သည္ဟု ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားသီခ်င္း၏ ပထမ ဆယ္ေၾကာင္းကို စာဆိုႀကီး ရာဘင္ျဒာနတ္ တဂိုးက ကဗ်ာအျဖစ္ ၁၉၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရးဖြဲ႕ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၌ အမ်ိဳးသားသီခ်င္းအျဖစ္ ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ ေရးသားထားသည္။

Powered by Bullraider.com