ေဆးပညာေလာက တစ္ေခတ္ေျပာင္းေစမည့္ လူေသအေလာင္းတုတီထြင္

http://www.baynews9.com/content/dam/news/images/2015/05/1/fake-bodies-inventor-51215.jpg

ဝါရွင္တန္၊ ေမ ၁၉

အနံ႔ဆိုးမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ ျမင္ကြင္းမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေဆးပညာေလာကသားမ်ား လူေသေကာင္ ကိုင္တြယ္ရျခင္းကို ေၾကာက္႐ြံ႕ထိတ္လန္႔ျခင္းအား ကင္းေဝးေစမည့္ အစစ္ႏွင့္မျခား လူေသအေလာင္းတုကို SyDaver ကုမၸဏီက တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း GizMag သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အေရျပားအတု၊ တစ္သၽွဴးအတုမ်ားအျပင္ လူခႏၶာအတြင္း အ႐ိုး၊ အေၾကာ၊ အူကလီစာအားလုံးကို အစစ္ႏွင့္မျခား တီထြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ လူေသအေလာင္းတုသည္ ေဆးပညာေလ့လာသူမ်ား လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ပိုၿပီးထိေရာက္ေစေသာ ေၾကာင့္ ေဆးေလာကတစ္ေခတ္ေျပာင္းေစႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

ယင္းလူေသတုသည္ အသက္႐ႉျခင္း၊ ခြဲစိတ္လိုက္သည့္ေနရာတြင္ ေသြးထြက္ျခင္း၊ အသားကို ခြဲစိတ္ရသည့္အတိုင္း ကြဲဟ သြားျခင္းမ်ားျဖစ္လာေစရန္ စီစဥ္ထားသည္။

SyDaver ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာ ခရစ္တိုဖာ ဆာကက္လက္သည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ေဆးပညာေလာ ကိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ အေလာင္းတုမ်ားကို တိရစၧာန္မ်ားျဖင့္ စတင္ တီထြင္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ယခုတီထြင္ထားေသာ လူေသအေလာင္းတုမ်ားကို အားလုံးအစစ္ႏွင့္မျခား ထည့္သြင္းဖန္တီးထားေသာေၾကာင့္ စမ္းသပ္သူ မ်ားသည္ မ႐ြံမရွာ သဘာဝအတိုင္း ေလ့လာဆန္းစစ္ခြင့္မ်ားရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အေလာင္းေကာင္ အတုမ်ားသည္ တစ္ႀကိမ္ခြဲစိတ္ စမ္းသပ္ၿပီးလည္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊ အင္ဂ်င္ နီယာအဖြဲ႕က မူအတိုင္းျဖစ္ေစရန္ ျပန္လည္ထည့္သြင္း ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျပန္လည္ ထည့္သြင္း တပ္ဆင္ခအတြက္ ေဒၚလာ ၂၅၀၀ ခန္႔သာ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ခရစ္တိုဖာက ေျပာၾကားသည္။

အေလာင္းေကာင္အတု တစ္ခုလၽွင္ ေဒၚလာ ၈၅၀၀၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း SyDaver ကုမၸဏီကဆိုသည္။

Powered by Bullraider.com