မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ဦးေႏွာက္အာ႐ုံခံ တတိယလက္ တီထြင္

http://o.aolcdn.com/hss/storage/midas/662841a7b4d92c4b2671ad8ca7f372c1/202027765/caltech-roboarm-lede.jpg

ဝါရွင္တန္၊ ေမ ၂၄

မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ တတိယလက္အျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ ဦးေႏွာက္အာ႐ုံခံ ထိန္းခ်ဳပ္စက္႐ုပ္လက္တစ္မ်ိဳးကို ဦးေႏွာက္ ႏွင့္အာ႐ုံေၾကာဆိုင္ရာ သိပၸံပညာရွင္ ရစ္ခ်တ္ အန္ဒါဆင္ႏွင့္အဖြဲ႕က တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း Relax News သတင္းတြင္ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ဦးေႏွာက္အတြင္း ခြဲစိတ္ထည့္သြင္းထားသည့္ အာ႐ုံခံခ်စ္ပ္တစ္မ်ိဳးႏွင့္ ျပင္ပရွိ စက္႐ုပ္တစ္မ်ိဳးတို႔ေပါင္းစပ္ကာ မိမိစိတ္ထဲတြင္ ရွိသည့္အတိုင္း ေစခိုင္းႏိုင္မည့္ လက္ကို အသက္ ၃၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ အီရစ္ ေဆာ္တိုဆိုသူအား ပထမဆုံး ထည့္သြင္းစမ္းသပ္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

ဦးေႏွာက္အာ႐ုံခံ တတိယလက္ကို တီထြင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လက္ျပတ္သြားသူမ်ား၊ ေလျဖတ္ထားသျဖင့္ လက္မ်ား မလႈပ္ရွားႏိုင္သူမ်ားသည္ စိတ္ကူးရွိသည့္အတိုင္း စက္႐ုပ္လက္ကို ခိုင္းေစႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ေဆာ္တိုသည္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ လည္ပင္းကိုေသနတ္ထိမွန္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္လက္မ်ားေသသြားၿပီး ယခုအခါ သူ၏စိတ္ထိန္းခ်ဳပ္ စက္႐ုပ္လက္ျဖင့္ ခြက္မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ျခင္း၊ ကတ္ေၾကး၊ သတင္းစာမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း Science ဂ်ာနယ္တြင္လည္း ေရးသားထားသည္။

ေဆာ္တိုကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ဦးေႏွာက္အတြင္းသို႔ PPC ဟုေခၚသည့္ micro-electrode လၽွပ္ငုတ္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို သြင္းေပးခဲ့ၿပီး စိတ္ျဖင့္ စက္႐ုပ္လက္ကို ခိုင္းေစႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္စြာ ေလ့က်င့္ခဲ့ရေၾကာင္း ယင္းဂ်ာနယ္က ဆိုသည္။

Powered by Bullraider.com