ထိုင္းအင္တာနက္ အာရွတြင္ အ႒မေျမာက္အျမန္ဆုံးဟုဆို

https://www-techinasia.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2013/07/gorCSM.jpg

အေမရိကန္အေျခစိုက္ Ookla အဖြဲ႕၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အင္တာနက္ အျမန္ဆုံးစာရင္းတြင္ ကမၻာ့ အဆင့္ ၅၂ ျဖစ္ၿပီး၊ အာရွအဆင့္ နံပါတ္ ၈ ခ်ိတ္ေၾကာင္း Bangkok Post သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အာရွတြင္ အင္တာနက္အျမန္ဆုံးမွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး 121.7 mbps ႏႈန္းရေၾကာင္း၊ ဒုတိယအျမန္ဆုံးမွာ ေဟာင္ေကာင္ ျဖစ္ကာ 102.6 mbps ရေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ 19.9 mbps ႏႈန္းရၿပီး အ႒မခ်ိတ္ေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္း 6.6 mbps ႏႈန္းသာရၿပီး၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၌ပင္ 17.6 mbps ႏႈန္းအင္တာနက္သုံးႏိုင္ေၾကာင္း Ookla အဖြဲ႕အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Powered by Bullraider.com