ေရေပၚလမ္းေလၽွာက္ႏိုင္မည့္ ေလ့က်င့္ကိရိယာတီထြင္

http://images.gizmag.com/gallery_lrg/waterblade.jpg

ဝါရွင္တန္၊ ေမ ၂၆

က်န္းမာေရးေလ့က်င့္သူမ်ား အထူးအႀကိဳက္ေတြ႕ေစမည့္ ေရေပၚလမ္းေလၽွာက္ႏိုင္ေသာ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးကို လာ့စ္ ဗီးဂတ္စ္ တြင္ေနထိုင္သည့္ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးျဖစ္သူ ဂါမယ္လီ ခ႐ုဇ္က တီထြင္ခဲ့ေၾကာင္း GizMag သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

လၽွပ္စစ္ ဘက္ထရီစြမ္းအင္၊ ေမာ္တာစြမ္းအားမ်ားျဖင့္ တီထြင္ထားသည့္ ယင္းေရေပၚလမ္းေလၽွာက္ဘုတ္ျပားကို WaterBlade ဟုအမည္ေပးထားၿပီး ေရကန္မ်ား၊ ေရကူးကန္မ်ားတြင္ ေလ့က်င့္စီးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသတင္းက ဆိုသည္။

အေလးခ်ိန္ ၅၅ ေပါင္ရွိသည့္ ယင္းဘုတ္ျပားကို ေျခေထာက္၊ ကိုယ္ခႏၶာအခ်ိန္အဆ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ အေႏွးအျမန္ကို ထိန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္တီထြင္ခ်ိန္ဆမႈမ်ားလိုအပ္ၿပီး ဟန္ခ်က္အထူးလိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္း ဘုတ္ျပားအတြင္း 0.85-HP ေမာ္တာတစ္လုံးကို ထည့္ထားၿပီး၊ ေမာ္တာကို လစ္သီယမ္ဓာတ္ခဲ ၆၂၄ ဝပ္၊ ၁၂ ဗို႔အားျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေျခေထာက္အခ်ိန္အဆျဖင့္ ေရွ႕သို႔တိုးႏိုင္သည့္ အျမန္ႏႈန္း ငါးမ်ိဳး၊ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ႏိုင္သည့္ အျမန္ႏႈန္း သုံးမ်ိဳးကိုလည္း ထည့္သြင္းထားသည္။

တစ္နာရီလၽွင္ အျမန္ဆုံး ေျခာက္မိုင္ႏႈန္းေမာင္းႏွင္ႏိုင္ၿပီး ဓာတ္ခဲတစ္ႀကိမ္အားသြင္းထားလၽွင္ ငါးနာရီအၾကာ ေရေပၚတြင္ လမ္းေလၽွာက္သကဲ့သို႔ စီးႏိုင္ေၾကာင္း GizMag သတင္းတြင္ေရးသားထားသည္။

Powered by Bullraider.com