စြမ္းအင္ထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ ရာဘာျပားတီထြင္

http://images.gizmag.com/hero/ricoh-electric-rubber.jpg

တိုက်ိဳ၊ ေမ ၂၆

ဖိအားႏွင့္ တုန္ခါအား မ်ားလာသည္ႏွင့္အမၽွ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားကိုလည္း ထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ ရာဘာျပားတစ္မ်ိဳးကို တိုက်ိဳ တကၠသိုလ္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက တီထြင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း Engadget သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

Energy-Generating Rubber ဟုအမည္ေပးထားသည့္ ယင္းေရာ္ဘာျပားခ်ပ္မ်ားသည္ ဆြဲဆန္႔၍ရၿပီး Piezoelectric ဆိုသည့္ ဓာတ္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးကို ေႂကြထုတ္လုပ္ရာတြင္ထည့္သြင္းရသည့္ပစၥည္း၊ ပိုလီမာရစ္ ပစၥည္း မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ကာ ဖိအားႏွင့္ တုန္ခါႀကိမ္ႏႈန္းအလိုက္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကို ထုတ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

ယင္းစြမ္းအင္ ရာဘာျပားကို Ricoh ကုမၸဏီကထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္မရာႏွင့္ အျခားပုံထြက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ္လည္း စြမ္းအင္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေငြေၾကးမ်ားစြာ အကုန္အက်ခံၿပီး လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ရာဘာမွစြမ္းအင္ကို မည္သည့္ပစၥည္းမ်ားတြင္ တပ္ဆင္အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မသိရေသးေသာ္လည္း အဝတ္အစား ပိတ္စကဲ့သို႔ ထုတ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းအင္ျပားမ်ားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မၾကာေသာကာလတြင္ လူတို႔ဝတ္ဆင္ေနသည့္ အက်ႌ ေဘာင္းဘီမ်ားကတစ္ဆင့္ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ပစၥည္းမ်ား လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားကို ထုတ္ယူသုံးစြဲႏိုင္မည့္ ေရွ႕ေျပးတီထြင္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း Engadget သတင္း၌ ေရးသားထားသည္။

Powered by Bullraider.com