လူပ်ံယာဥ္ ကေနဒါႏိုင္ငံပညာရွင္တီထြင္

http://www.independent.co.uk/incoming/article10278567.ece/alternates/w620/hoverdrone.jpg

ေအာ့တ္ဝါ၊ ေမ ၂၈

ေလထဲတြင္ လူသား၏ လြတ္လပ္စြာပ်ံသန္းႏိုင္သည့္စနစ္သစ္တစ္ခုကို ကေနဒါႏိုင္ငံသားတစ္ဦးကတီထြင္ၿပီး အခ်ိန္ အၾကာဆုံး ရပ္တည္ပ်ံသန္းႏိုင္မႈ စံခ်ိန္တင္သြားခဲ့ေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ကေနဒါႏိုင္ငံသား ကာတာလင္း အလကၠဇန္းဒ႐ူ ဒူ႐ူသည္ သူကိုယ္တိုင္တီထြင္ထားေသာ ဟိုးဗားဘုတ္ျပားယာဥ္ျဖင့္ အကြာ အေဝး ေဘာလုံးကြင္းႏွစ္ကြင္းစာခန္႔အက်ယ္ ေရျပင္ကို ျဖတ္သန္းျပၿပီး ကမၻာ့လူပ်ံစံခ်ိန္သစ္ကို တင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

ပန္ကာစြမ္းအားမ်ားျဖင့္ လူသားကို ေလထဲတြင္ ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ယင္းဘုတ္ျပားကို ဒူ႐ူသည္ ေရျပင္အထက္ ၁၆ ေပအျမင့္မွ ပ်ံသန္းျပသြားျခင္းျဖစ္သည္။

သူတီထြင္ထားေသာယာဥ္သည္ အနိမ့္ အျမင့္ အေႏွး အျမန္အားလုံးကို ေျခေထာက္ျဖင့္ပင္ ထိန္းသိမ္းကာပ်ံသန္းရၿပီး ကမၻာ့စံခ်ိန္ Guinness စာအုပ္တြင္လည္း လူသားေျချဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ပ်ံသန္းႏိုင္ေသာယာဥ္စာရင္းဝင္ကာ စံခ်ိန္သစ္ တင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မိမိအေနျဖင့္ ေျမျပင္ေပၚ ပ်ံသန္းရျခင္းထက္ ေရျပင္ထက္တြင္ ပ်ံသန္းျပရျခင္းမွာ ပန္ကာမ်ား၏အားကိုယူၿပီး ေလထဲသို႔ ႂကြ တက္ရျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ပန္ကာမ်ား ရပ္သြားလၽွင္ ျပဳတ္က်ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုစမ္းသပ္ေသာ ယာဥ္မွာ Back To The Future II ႐ုပ္ရွင္ထဲတြင္ အသုံးျပဳေသာ McFly ယာဥ္ထက္ ပိုျမင့္စြာ ပ်ံသန္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဒူ႐ူက ေျပာၾကားသည္။

Powered by Bullraider.com