ကေလးခ်က္ႀကိဳးကို ေနာက္က်မွျဖတ္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးပိုမ်ားႏိုင္ဟုဆို

https://62e528761d0685343e1c-f3d1b99a743ffa4142d9d7f1978d9686.ssl.cf2.rackcdn.com/files/28061/width668/gbbtsp2q-1374730116.jpg

ကေလးမ်ားကို ေမြးေမြးၿပီးခ်င္း ခ်က္ႀကိဳးျဖတ္ျခင္းထက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ယူၿပီးမွ ျဖတ္ေတာက္ေပးျခင္းက ကေလးမ်ား အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေသြးႏွင့္ အာဟာရမ်ားကို ပိုၿပီးရရွိေစႏိုင္ေၾကာင္း CBS Boston သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရ ေမြးၿပီးၿပီးခ်င္း သုံးမိနစ္အၾကာတြင္မွ ခ်က္ႀကိဳးျဖတ္ေပးျခင္းခံရေသာ ကေလးမ်ားသည္ အသက္ ၄ ႏွစ္အ႐ြယ္အေရာက္တြင္ အျခားကေလးမ်ားထက္ ဉာဏ္ရည္ပိုၿပီး ထက္ျမက္သည္ကိုေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

အစၥေရးႏိုင္ငံ Deaconess ေဆးပညာသိပၸံဌာနမွ ေဒါက္တာ တိုနီ ဂိုလန္က ယင္း၏အယူအဆကို ဆြီဒင္ႏိုင္ငံတြင္ လက္ေတြ႕ ေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မိမိအေနျဖင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေမြးၿပီးၿပီးခ်င္း ခ်က္ႀကိဳးျဖတ္ရသည္ဆိုေသာ အယူအဆကို နားမလည္ေၾကာင္း၊ ကေလးမ်ားအတြက္ မိခင္ႏွင့္ အခ်ိန္ပိုေပးၿပီး ဆက္စပ္ေနေစျခင္းက ပိုေကာင္းသည္မွာ လက္ေတြ႕ျဖစ္ေန ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

Powered by Bullraider.com