အင္တာနက္အသုံးမျပဳႏိုင္ေသးသူေပါင္း သန္းေလးေထာင္ခန္႔ရွိဟုဆို

http://www.internetsolutions.net.au/wp-content/uploads/2015/01/Qualities-to-Look-for-in-an-Internet-Service-Provider.jpg

ကမၻာေပၚတြင္ အင္တာနက္အသုံးျပဳသူ ဦးေရ တိုးပြားလာသည္ဆိုေစ ယခုထိတိုင္ မသုံးစြဲႏိုင္ေသးသူေပါင္း သန္းေလးေထာင္ ခန္႔ရွိေနေသးေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာဆက္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ (ITU) ၏ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ်က္ကို PC Mag သတင္းတြင္ေဖာ္ျပ ထားသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔က ကမၻာေပၚတြင္ အင္တာနက္သုံးစြဲသူေပါင္း သန္း ၄၀၀ ခန္႔သာရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ သန္းေလးေထာင္ခန္႔အထိ တိုးတက္လာဖြယ္ရွိေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ အင္တာနက္သုံးစြဲသူဦးေရ တိုးပြားလာႏိုင္ေစေရးအတြက္ အင္တာနက္ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ Google ႏွင့္ ဆိုရွယ္ကြန္ရက္အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ Facebook တို႔သည္ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အင္တာနက္သုံးစြဲသူေပါင္းသည္ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွသည္ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ တိုးျမင့္လာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ITU ကထုတ္ျပန္ထားသည္။

Powered by Bullraider.com