ေရကဲ့သို႔ေသာ ေကာ္ဖီသန္႔တီထြင္

http://trndmonitor.com/wp-content/uploads/2015/05/clear-coffee-feat-696x307.jpg

ေရသန္႔အတိုင္း ေတြ႕ျမင္ရေသာ္လည္း ေသာက္လိုက္လၽွင္ ေကာ္ဖီအရသာအတိုင္းရွိေစမည့္ ေကာ္ဖီသန္႔တစ္မ်ိဳးကို ဆလိုဗက္ ႏိုင္ငံမွ ေဒးဗစ္ နာဂီဆိုသူ တီထြင္ပညာရွင္တစ္ဦးကေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း Huffington Post သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထား သည္။

နာဂီတီထြင္လိုက္သည့္ ေကာ္ဖီသည္ ေရသန္႔ဘူးအတြင္း ထည့္သြင္းထားၿပီး ေရသန္႔အေရာင္အတိုင္းျဖစ္ေနကာ သြားမ်ားတြင္ အေရာင္မ်ား မစြန္းထင္းလိုေသာသူမ်ား၊ ေကာ္ဖီေအးေသာက္လိုသူမ်ား၊ အဝတ္အစားေပၚေကာ္ဖီဖိတ္လၽွင္ ေပက်ံမႈကို မႏွစ္ သက္သူမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသတင္းကဆိုသည္။

ယခင္က မည္သူမၽွတီထြင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ခဲ့ေသာ ေကာ္ဖီသန္႔ကို ေရအေရာင္အတိုင္း ေကာ္ဖီအရသာမ်ားျဖင့္ တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ ဆန္းသစ္သည့္ တီထြင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိသည္ ၿဗိတိန္တြင္ေနထိုင္စဥ္ကတည္းက တစ္ေန႔လၽွင္ေကာ္ဖီ ငါးခြက္ခန္႔ ေသာက္ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ေကာ္ဖီေသာက္ၿပီးတိုင္း သြားမ်ားညစ္ပတ္ျခင္းကို မႀကိဳက္ျခင္းေၾကာင့္ ေကာ္ဖီသန္႔ကို တီထြင္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း နာဂီကေျပာၾကားသည္။

သူထုတ္သည့္ ေကာ္ဖီသန္႔ကို ေရသန္႔ဘူးအတိုင္း ထုတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀ မီလီလီတာခန္႔ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ေကာ္ဖီတြင္ ပါဝင္သည့္ ကဖိန္းဓာတ္မ်ားကလည္း ပုံမွန္အတိုင္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကပ္ပါခ်ီႏိုေကာ္ဖီအရသာအတိုင္း ခံစားႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကဆိုသည္။

ယခုထုတ္မည္ ClearCoffee မ်ားသည္ သၾကားလုံးဝထည့္သြင္းထားမည္မဟုတ္ဘဲ ေသာက္သုံးသူမ်ားအေနျဖင့္ စြဲႏိုင္ ေၾကာင္းကိုလည္း ယင္းကထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

Powered by Bullraider.com