တက္တူးထိုးျခင္းျဖင့္ အေရျပားဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္ဟုဆို

http://www.arttattooschools.com/Portals/138307/images/infected-tattoo.jpg

တက္တူးအ႐ုပ္မ်ားထိုးသူ ၁၀ ဦးလၽွင္ တစ္ဦးသည္ အေရျပားဆိုင္ရာ ေရာဂါေဝဒနာမ်ား ခံစားေနရေသာေၾကာင့္ သတိထား ၾကရန္ နယူးေယာ့ခ္ၿမိဳ႕မွ အေရျပားအထူးကုဆရာဝန္ ေဒါက္တာ မာရီ လီဂါ၏ ေျပာဆိုခ်က္ကို Live Science သတင္း တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဒါက္တာ မာရီက သူမ၏ေဆးခန္းကို လာေရာက္ျပသသူအမ်ားစုမွာ အေရျပားေပၚတြင္ တက္တူးထိုးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ေဆးထိုးအပ္၊ မင္စသည့္ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ဆိုး႐ြားစြာ ေဝဒနာခံစားေနၾကရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေဒါက္တာမာရီႏွင့္အဖြဲ႕သည္ နယူးေယာ့ခ္ၿမိဳ႕ ဗဟိုပန္းၿခံတြင္ တက္တူးထိုးထားသည့္ လူေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ကို သုေတသနျပဳ လုပ္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသား ၁၄၉ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁၅၁ ဦးတို႔ကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ တက္တူးထိုးၿပီးသူ ၁၀ ဦးတြင္ တစ္ဦး သည္ စိတ္မသက္မသာျဖစ္ရေလာက္ေအာင္ ေဝဒနာမ်ားခံစာေနရေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္ဟုဆိုသည္။

Powered by Bullraider.com